Trang chủ Tư liệu - truyền thống Theo dòng lịch sử Cuộc tổng công kích – tổng khởi nghĩa được chuẩn bị từ rất sớm

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Cuộc tổng công kích – tổng khởi nghĩa được chuẩn bị từ rất sớm
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:59

Để tiến hành cuộc tổng tấn công và  nổi dậy Tết Mậu Thân bất ngờ, đồng loạt trên hầu hết đô thị miền Nam, đặc biệt trên địa bàn trọng điểm Sài Gòn – Gia Định là cả một  sự chuẩn bị căn cơ, lâu dài và rất sớm về mọi mặt của Đảng và quân dân cả nước.

Quân giải phóng trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968

 Trong quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị  đã  xác định mục tiêu cuối cùng tiến hành Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi quyết định. Vì thế đã đề ra  phương châm, biện pháp chiến lược, chỉ đạo xây dựng và bố trí lực lượng trên các địa bàn miền Nam, trọng điểm là Sài Gòn-Gia Định, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn và xâm lược Mỹ.

Cuối tháng 12/1963, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 ra Nghị quyết về phương hướng phát triển cách mạng miền Nam “giành thắng lợi từng phần, đẩy lùi địch từng bước, tiến tới tổng công kích, tổng khởi nghĩa để đi đến toàn thắng”; thấu suốt phương châm chiến đấu lâu dài, nhưng mặt khác phải “tranh thủ thời cơ giành thắng lợi  trong thời gian không lâu lắm”. Nghị quyết nhấn mạnh: Trong 8 nhiệm vụ cụ thể trước mắt thì nhiệm vụ quan trọng là xây dựng lực lượng vũ trang ta lớn mạnh nhanh chóng, vừa bảo đảm nhiệm vụ trước mắt, vừa sẵn sàng đón nhận nhửng thời cơ thuận lợi có thể xẩy đến đột ngột.

... Cuối năm 1964, trên cơ sở tình hình miền Nam đang phát triển có lợi cho ta, chiến tranh đặc biệt của Mỹ-ngụy trên đà phá sản, xuất hiện khả năng Mỹ thay đổi chiến lược. Thực hiện ý đồ chiến lược của Trung ương, Trung ương Cục hoạch định một kế hoạch chuẩn bị đón thời cơ thực hiện tổng công kích tổng khởi nghĩa ở trọng điểm Sài Gòn-Gia Định giành thắng lợi quyết định, mật danh là Kế hoạch X.  Bộ phận xây dựng kế hoạch X được hình thành gồm Bộ chỉ huy Miền, một số cán bộ trong Bộ tư lệnh Quân khu Sài Gòn-Gia Định đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Cục. Trong khi sắp xếp tổ chức lực lượng cho Kế hoạch X, tất cả các nhiệm vụ khác vẫn được triển khai thực hiện.

Đầu năm 1965, thực hiện Kế hoạch X, Khu Sài Gòn-Gia Định được chấn chỉnh lại và tổ chức thành 5 cánh. Mỗi cánh đều có các quận vùng ven và nội thành để thực hiện thuận lợi trong việc chỉ đạo hoạt động vũ trang và nổi dậy của quần chúng. Xây dựng 5 tiểu đoàn mũi nhọn đứng chân 5 hướng ở vùng ven đô có nhiệm vụ tiến vào nội thành phối hợp với lực lượng biệt động, các đội vũ trang các đoàn thể, các đội tự vệ đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu, hỗ trợ quần chúng nổi dậy. Bộ chỉ Miền chỉ đạo Cục Tham mưu giúp khu Sài Gòn-Gia Định tổ chức một trung tâm huấn luyện bí mật tại căn cứ Miền (ở Lò Gò – Tây Ninh), rút một số cán bộ, chiến sĩ quen thuộc chiến trường nội đô và vùng ven Sài Gòn về huấn luyện để bổ sung cho các tiểu đoàn mũi nhọn, các đội biệt động, các đội vũ trang trong nội thành làm nhiệm vụ trong Kế hoạch X. Tháng 5/1965 Quân khu Sài Gòn-Gia Định thành lập Đoàn F100 biệt động gồm 9 đội biệt động, 3 đội đặc công biệt động ven đô. Bên cạnh lực lượng biệt động trực thuộc quân khu còn các đơn vị biệt động các cánh ở vùng ven, các đội tự vệ vũ trang, biệt động các nghành ở đô thị Sài Gòn.

 Chuẩn bị Kế hoạch X từ các bàn đạp ở ven đô bí mật chuyển vũ khí vào cất dấu tại các cơ sở cách mạng trong nội thành, kế cận các mục tiêu trọng yếu 100 súng các loại, 1 tấn thuốc nổ.

Tháng 10/1967 Trung ương Cục chính thức nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng về Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa. Cùng lúc Quân ủy và Bộ chỉ huy Miền bí mật triển khai kế hoạch thực hiện trên chiến trường B2. Cuối năm 1967 Trung ương Cục quyết định giải thể Quân khu 7 và Quân khu Sài Gòn-Gia Định, thành lập “khu trọng điểm” gồm 6 phân khu, trong đó 5 phân khu hình thành 5 mũi tiến công hướng vào trung tâm Sài Gòn, Phân khu 6 là phân khu nội đô. Các đơn vị chủ lực đươc tăng cường, các  tiểu đoàn mũi nhọn, các đơn vị đặc công, biệt động đặt  dưới sư chỉ huy trực tiếp của các phân khu.

Cuộc Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa nổ tung đồng loạt toàn miền Nam đêm 31/1/1968. Ở hướng trọng điểm Sài Gòn-Gia Định nhằm bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, Bí thư Khu ủy được phổ biến trước một tháng, Bộ Tư lệnh khu, chỉ huy các cụm biệt động chỉ trước 48 giờ, cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh trước giờ xuất kích. Do đã được chuẩn bị nhiều năm trước về chỉ đạo, xây dựng bố trí lực lượng, tất cả đều sẵn sàng bước vào cuộc cuộc tổng tấn công và nổi dậy với quyết tâm giành thắng lợi có ý nghĩa chiến lược.

                    NGUYỄN VIẾT TÁ
*Đại tá, nguyên Trưởng phòng Khoa học Lịch sử Quân khu 7, nguyên Tổng biên tập báo Cựu chiến binh TP.HCM

 
Designed by TLO