Trang chủ Hội CCB Khối 487 HộI CCB Sở LĐ-TB&XH: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB Sở LĐ-TB&XH: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh
Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 15:37

Trong những năm qua, Hội CCB Sở LĐ-TB&XH luôn xác định xây dựng Hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban Chấp hành thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi hội gắn với việc chăm lo đời sống cho hội viên.

Đồng chí Nguyễn Quốc Uy - Chủ tịch Hội CCB Sở LĐ-TB&XH

Hội CCB Sở hiện có 156 hội viên (có 79 đồng chí là đảng viên), sinh hoạt tại 16 Chi hội đóng trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam. Các đồng chí tham gia vào cấp ủy, chính quyền đều phát huy tốt năng lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị. Hội có 02 hội viên là Phó giám đốc Sở, 05 hội viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, 23 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, trưởng phó các phòng ban của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, hội viên nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng bộ, đề cao cảnh giác trước âm mưu của các phần tử xấu. Hội đã thực hiện tốt vai trò giám sát và ngăn chặn những phần tử cơ hội, lợi dụng các tổ chức xã hội qua con đường từ thiện, tài trợ nhân đạo để tác động và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngành.

                               Toàn Phạm

 
Designed by TLO