Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội Kỳ vọng của Đảng đối với cựu chiến binh Việt Nam

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Kỳ vọng của Đảng đối với cựu chiến binh Việt Nam
Thứ năm, 28 Tháng 12 2017 11:48

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Hội CCB VN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 (được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào giữa tháng 12 vừa qua), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những căn dặn, gởi gắm niềm tin với Cựu chiến binh Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội CCB VN trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội CCB là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc. Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.

CCB cần tham gia giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục  đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cấp Hội cần cổ vũ, động viên CCB tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành phong trào sâu rộng, là nét đẹp của xã hội.

Tổng Bí thư mong muốn CCB bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng sự gương mẫu của mình, CCB giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh những biểu hiện công thần, tự mãn.

Đối với đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, lực lượng được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp, có nhiều tiềm năng phát triển, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong việc tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân quân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào khác ở địa phương, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Thay mặt BCH TW Hội CCB VN, Đoàn Chủ tịch và Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, động viên lực lượng CCB hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội CCB Việt Nam.

Đào Văn Sử ghi

(Tít bài do  CCB TP.HCM đặt)

 
Designed by TLO