Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 9 HộI CCB QUẬN 9: Ra mắt CLB Đoàn viên danh dự

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB QUẬN 9: Ra mắt CLB Đoàn viên danh dự
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:20

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tập hợp thanh, thiếu nhi tại địa phương, Hội CCB, Quận đoàn và CLB Truyền thống Kháng chiến Quận 9 vừa phối hợp thành lập CLB Đoàn viên danh dự.

CLB đoàn viên danh dự là tập hợp các thành viên Hội CCB, CLB Truyền thống kháng chiến đang tham gia sinh hoạt tại các khu phố đã được tổ chức Đoàn TNCS kết nạp và công nhận là Đoàn viên danh dự phù hợp với Điều lệ Đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo quận trao quyết định thành lập cho Ban chủ nhiệm CLB Đoàn viên danh dự

CLB hiện có 75 thành viên (của 13 phường trên địa bàn quận) sẽ tổ chức sinh hoạt, trao đổi, tọa đàm về các thông tin, các chuyên đề chính trị xã hội, nhất là công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ; tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và đề xuất các mô hình giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tập hợp thanh, thiếu nhi.

                                                                                                                                                                        THÀNH ĐẢM

 
Designed by TLO