Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2017): “Trung với Đảng, hiếu với dân” truyền thống cực kỳ quý giá của quân đội ta

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2017): “Trung với Đảng, hiếu với dân” truyền thống cực kỳ quý giá của quân đội ta
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:11

Ngày 22/02/1944, ngày Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ra đời, được lấy làm ngày thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ ngày thành lập đã trải qua 73 năm (1944-2017) chiến đấu và xây dựng, là tổ chức vũ trang do lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, phát xít giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống đế quốc xâm lược và bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hiện nay.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp dân sơ tán khỏi vùng lũ

Đội quân đó được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng và thực tế chiến trường, trưởng thành một cách vững chắc và nhanh chóng, có thời kỳ trưởng thành vượt bậc. Quân đội nhân dân Việt Nam có những điểm đặc thù của một đội quân cách mạng kiểu mới: ngay từ khi mới ra đời đã mang bản chất của giai cấp công nhân; Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản; Chiến đấu nhằm thực hiện lý tưởng cao quý độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Một lòng vì nhân dân phục vụ. Đây chính là những thành tố tạo nên sức mạnh của quân đội ta, đội quân anh hùng của dân tộc anh hùng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân ta đã mở nhiều chiến dịch tiến công từ nhỏ tới lớn, giải phóng từng phần tiến tới giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 22/12/1964, trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập QĐND tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong hòa bình. Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo vào giáo dục. Cán bộ và chiến sĩ phải luôn khiêm tốn, luôn cố gắng hơn nữa. Phải phát huy bản chất và truyền thống cách mạng”. Đặc biệt lời khen ngợi sau đây của Bác được mọi thế hệ cán bộ, chiến sĩ trân trọng như một vinh dự lớn, trở thành truyền thống tốt đẹp của quân đội: “Quân đội tra trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội tra trung với Đảng thể hiện ở việc thực hiện nghiêm chỉnh mọi đường lối, chủ trương do Đảng đề ra, nhất là đường lối quân sự, tổ chức-cán bộ trong quân đội, đường lối quốc phòng toàn dân. Kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Luôn luôn đề cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, không bị bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Hiếu với dân là phẩm chất nổi trội của quân đội ta trên cơ sở tự xác định quân đội từ nhân dân mà ra, do nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân hết lòng giúp đỡ, kề vai sát cánh trong chiến đấu và công tác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của quân đội ta đã nói: “Tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là yếu tố quyết định thắng lợi. Và đó cũng là bài học kinh nghiệm vĩ đại nhất”. Nội hàm của khái niệm hiếu với dân còn thấy rõ ở tình cảm thương yêu, kính trọng dân, ở hành động tích cực làm công tác dân vận, giữ gìn kỷ luật trong quan hệ với dân.

Trung với Đảng, hiếu với dân là hai phẩm chất thống nhất, không nên và không thể tách biệt. Bởi lòng trung thành với Đảng biểu hiện ở sự hiếu với dân, lòng hiếu với dân biểu hiện ở sự trung thành với Đảng.

Nói trung với Đảng, hiếu với dân là truyền thống cực kỳ quý giá của QĐND Việt Nam là dựa vào thực tế để đánh giá, hoàn toàn không phải suy luận chủ quan. Trên thế giới cho đến nay chưa có quân đội của nước nào có được truyền thống tốt đẹp đó. Nó là động lực mạnh mẽ để quân đội ta phấn đấu ngày càng vững mạnh về mọi mặt, có sức chiến đấu cao. Chúng ta đã và đang xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quân đội có nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là: “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

 Trương Nguyên Tuệ

 
Designed by TLO