Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 11:09

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm là con đường đi đến xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, xây dựng hạnh phúc cho nhân dân. Tăng gia là tay phải của hạnh phúc, tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc” (1), “Sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào gió vào nhà trống” (2). Theo  quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản xuất và tiết kiệm gắn với nhau như một phương châm. Phải luôn thực hành trong một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu lại phải chịu nhiều bom đạn chiến tranh, chịu nhiều thiên tai bất thường.

Bác đến thăm Nhà máy sứ Hải Dương, để lại bức vẽ trên chiếc độc bình - Ảnh: TL

Phát triển sản xuất để tăng sản phẩm xã hội và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là hai mặt biện chứng trong các chặng đường phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Trong phát triển kinh tế phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu là những “giặc nội xâm”, đồng minh với giặc ngoại xâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu “là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ” (3). Loại kẻ thù này “khá nguy hiểm vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta” (4). Dù có cố ý hay không, tham ô, lãng phí, quan liêu “cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến” (5). “Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính” (6). Nó “phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám” (7).

Ngày nay, cán bộ thoái hóa, biến chất khá nhiều. Không chỉ tham nhũng, lãng phí mà còn lợi ích nhóm, chiếm đoạt cả ngàn tỷ đồng của nhà nước, của dân. Về bản chất, họ không còn là đảng viên Cộng sản mà đã trở thành kẻ thù của nhân dân. Sự phá hoại của họ với Đảng là ghê gớm, phải bị trừng trị nghiêm minh.

Hiểu Văn

 
Designed by TLO