Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành Một số nội dung mới về chính sách Bảo hiểm xã hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Một số nội dung mới về chính sách Bảo hiểm xã hội
Thứ sáu, 22 Tháng 12 2017 10:57

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh-Xã hội Lê Quân, từ ngày 1/1/2018 chính sách BHXH có một số quy định mới như sau: Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng phí theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng.

Theo đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn (700.000 đồng/người/tháng trở xuống) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện mức lương cơ sở là 1,3 triệu/tháng). Mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo; 10% với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho người tham gia BHXH tự nguyện do ngân sách địa phương đảm bảo, Trung ương hỗ trợ đối với các địa phương khó khăn và từ các nguồn cân đối khác của quỹ BHXH.

Điều kiện để người lao động về hưu trước tuổi có thay đổi. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động 61%-80%, đã có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, được nghỉ hưu khi có đủ điều kiện về tuổi đời như sau: năm 2018, nam đủ 53 tuổi trở lên, nữ 48 tuổi trở lên; năm 2019, nam 54, nữ 49; từ năm 2020, nam đủ 55 tuổi trở lên, nữ đủ 50 tuổi trở lên.

Công thức tính lương hưu với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, tối đa là 75%. Với nam giới, được tính bằng 45% tương ứng với số  năm đóng BHXH lần lượt là 16 năm (năm 2018), 17 năm (2019), 18 năm (2020), 19 năm (2021) và 20 năm (từ 2020 trở đi); sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

NGỌC TOÀN

 
Designed by TLO