Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Phú Nhuận HỘI CCB QUẬN PHÚ NHUẬN: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN PHÚ NHUẬN: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
Thứ năm, 21 Tháng 12 2017 14:15

Ngày 13/12, Hội CCB quận Phú Nhuận đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và tổng kết công tác thi đua năm 2017.

Năm 2017, Hội CCB Phú Nhuận có 876 cán bộ, hội viên tham gia công tác địa phương (tăng 7,5% so với năm 2016). Các CCB hiện giữ 1.146 chức danh trong HĐND, cơ quan, đoàn thể từ tổ dân phố trở lên, trong đó có 60 CCB tham gia HĐND cấp quận và phường.

Đại diện lãnh đạo Quận ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội CCB quận còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hôi luôn thực hiện công tác tham mưu cho Quận ủy và Đảng ủy các phường trong xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt (356 đồng chí). Nhờ đó, trong năm 2017 trên địa bàn không xảy ra điểm nóng, các vụ án và loại tệ nạn xã hội giảm hẳn. Hội CCB các phường còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn dân cư chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Đặc biệt, Hội CCB quận còn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị thực hiện chức năng giám sát tại  các phường: 8, 12, 14 về chuyên đề “Mức bảo hiểm y tế đối với CCB” và giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính tại các phường: 1, 2, 13, 15 và Phòng Y tế quận. Thực hiện chức năng phản biện, CCB quận đã tham gia góp ý kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 của quận. Đồng thời quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,  nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Có 100% hội viên là đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống suy thoái chính trị, tư tưởng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 100% cán bộ, hội viên (trừ hội viên được miễn sinh hoạt)  đã đăng ký tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Nét nổi bật của Hội CCB quận Phú Nhuận trong năm qua là luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Năm 2017 các hội cơ sở đã giúp 3 hộ vượt nghèo và giúp 14 hộ cận nghèo ổn định đời sống, góp phần hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trong toàn Quận hội.

kHẢI MINH

 
Designed by TLO