Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội 98 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB VN nhiệm kỳ 2017-2022

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

98 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB VN nhiệm kỳ 2017-2022
Thứ năm, 21 Tháng 12 2017 09:14

*Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Chủ tịch Hội CCB TP.HCM được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB VN

Từ ngày 13 đến 15/12/2017, Đại hội Đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022  diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 98 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ (22 đồng chí), Ban Kiểm tra (13 đồng chí). Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội CCB VN, Phó chủ tịch Hội là 3 đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương.

Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB VN nhiệm kỳ 2017-2022

Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB TP.HCM được bầu vào Ban Chấp hành và là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội. Thiếu tướng Trần Đình Hạng, Phó chủ tịch Hội CCB TP là ủy viên Ban Kiểm tra. Đoàn đại biểu Hội CCB TP.HCM (10 đồng chí) đã có những đóng góp tích cực cho thành công của đại hội.                 

   Ánh Xuân

 
Designed by TLO