Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Thủ Đức HỘI CCB QUẬN THỦ ĐỨC: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN THỦ ĐỨC: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2017
Thứ năm, 14 Tháng 12 2017 15:10

Hội CCB quận Thủ Đức vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2017. Đồng chí Trần Đình Hạng, Phó chủ tịch cùng đại diện các cơ quan Thành hội tham dự hội nghị.

Năm 2017, Quận hội đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu trong 5 mục tiêu thi đua CCB gương mẫu, nhất là trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ.

Ký kết giao ước thi đua giữa các cụm của Quận hội Thủ Đức

Đặc biệt, cách làm mới của công tác thi đua khen thưởng được tập trung vào các đợt thi đua đột kích lấy thành tích chào mừng đại hội CCB các cấp. Đã có 13 công trình được đăng ký và đã được nghiệm thu với giá trị hơn 900 triệu đồng. Đó là các công trình: Xây nhà đồng đội, Trợ cấp giảm nghèo, Tặng quà CCB và người nghèo tại vùng sâu, vùng xa.

Kết quả bình xét năm 2017 có 100% cơ sở hội đạt TSVM, trong đó có 50% đạt TSVM xuất sắc, 98,7% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 99,2% gia đình hội viện đạt “gia đình văn hóa” …

Hội nghị cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế như: Sinh hoạt Hội các cấp vẫn mang nặng hình thức, chưa đổi mới nội dung và phương pháp trong điều hành sinh hoạt, nhất là ở chi hội. Một số cuộc vận động, các phong trào và mô hình chưa đạt hiệu quả cao (tham gia Tổ tự quản, mô hình 3 chi …).

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng công tác Hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2018, ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm thi đua trong Quận hội.            

 HỮU HUY

 
Designed by TLO