Trang chủ Tiếng nói Cựu chiến binh Mong Đảng và Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Mong Đảng và Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 11:13

Sau khi được tham khảo tài liệu cũng như nghe thông tin từ truyền thông đại chúng, tôi có vài suy nghĩ gửi đến Đảng và Nhà nước như sau:

Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì Đảng phải làm hiệu quả từ trung ương đến địa phương, phải đoàn kết cùng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lái con thuyền của Đảng đến bến bờ chân lý. Chúng ta phải phản bác những luận điệu sai trái, những âm mưu, việc làm chia rẽ nội bộ, đây là cuộc đấu tranh loại trừ những kẻ thoái hóa biến chất, các nhóm lợi ích đã và đang phá hoại nền kinh tế của nhà nước ta hết sức nặng nề.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đánh giá công tác cán bộ của Bộ Chính trị (ngày 8/12/2017)

Từ Đại hội Đảng lần thứ 12 đến nay chúng ta đã kiểm tra, thanh tra, đưa ra xét xử nhiều vụ sai phạm với nhiều cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh thành. Mới đây, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về các sai phạm của ông thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã minh chứng quan điểm “chống tham nhũng không có vùng cấm” của Đảng. Tôi thật sự vui mừng khi được tiếp cận các thông tin về cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về kết quả kiểm tra công tác cán bộ thời gian qua. Đánh giá cán bộ phải thật sự trong sáng, công tâm; không phải cứ luân chuyển là sau đó được bổ nhiệm chức vụ cao hơn; rồi đánh giá cán bộ hiện nay có nơi còn hình thức nể nang…; năm tới sẽ có Nghị quyết Trung ương về công tác cán bộ…, đó là điều rất đáng mừng. Vì công tác lãnh đạo, điều hành của Trung ương đang gần lại với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra thể hiện sự quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước

Tuy nhiên, các đảng viên và nhân dân vẫn mong mỏi đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải quyết liệt hơn nữa, làm rõ và loại trừ những kẻ cơ hội, các nhóm lợi ích nhằm xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiện nay, nhiều nơi vẫn còn chưa dám đấu tranh với lợi ích nhóm và tham những lãng phí.

Tôi mong muốn tất cả, từ lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành đến các địa phương phải năng động sáng tạo trong công việc. Tất cả đều phải làm, không thể hô hào xong rồi để đó, đừng để bọn cơ hội xuyên tạc đường lối của Đảng và nhà nước. Tham nhũng, lợi ích nhóm là kẻ thù nội xâm thâm độc, chúng làm suy yếu chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta đã dày công xây đắp mấy mươi năm qua. Biết bao nhiêu máu xương của các thế hệ cách mạng và nhân dân mới giành được độc lập cho dân tộc, vậy mà chỉ vì lợi ích của cá nhân mà bọn lợi ích nhóm, bọn tham nhũng đã làm suy giảm uy tín của Đảng, của chế độ. Những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm bậy như cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh… cần được xử lý nghiêm, triệt để.

Đảng muốn vững thì phải thật sự trong sạch, và có như thế thì mới xây dựng được dân giàu, nước mạnh. Nếu dân tin tưởng tuyệt đối vào Đảng thì lúc đó Đảng ta sẽ không sợ bất kỳ một thế lực thù địch nào. Vì sao? vì Đảng có dân ủng hộ. Tôi nhớ ngày trước lúc còn chiến tranh, Bác Hồ phát động phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, mọi người dân đều nỗ lực ủng hộ, xả thân vì nước.

Là người dân của nước Việt Nam XHCN,  tôi đồng tình và ủng hộ Đảng, ủng hộ chế độ. Tôi mong Đảng làm rõ các vụ đại án nghiêm trọng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, cho nhân dân, kiên quyết không dung tha lũ giặc nội xâm và những kẻ xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ. Tôi mong cán bộ các cấp của Đảng, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các tỉnh thành, quận huyện… thực sự làm tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được như thế, toàn thể đảng viên sẽ làm theo hiệu quả, dân sẽ tin tưởng tuyệt đối, không kẻ thù nào có thể chia rẽ được Đảng với dân.

 NGUYỄN NGỌC DƯỠNG*

* CCB-Giám đốc công ty TNHH Phân bón Nông Nghiệp - tỉnh Bình Dương

 
Designed by TLO