Trang chủ Thế giới qua góc nhìn CCB Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam
Thứ tư, 13 Tháng 12 2017 10:16

Thượng tuần tháng 12, tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” cho Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc; cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội nghị tập huấn với mục đích tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng, đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị còn là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan báo chí, truyền thông; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người.

Các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội nghị tập huấn tập trung làm rõ thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam... Các đại biểu từ các cơ quan chuyên môn và các cơ quan báo chí đã trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết; nêu lên những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

NGUYỄN HÒA – TUẤN NAM

 
Designed by TLO