Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X
Thứ sáu, 01 Tháng 12 2017 15:24

Sáng 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 15 được tiến hành trong hai ngày 1 và 2/12. Hội nghị lần này các đại biểu sẽ thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các đại biểu

Tiếp đó, hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-12-2016 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 8/1/2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CtrHĐ/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tổng kết Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018...

Bí thư Thành ủy đọc lời khai mạc

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X còn làm việc về một số nội dung quan trọng khác như: Tập trung thảo luận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thảo luận, cho ý kiến và ra Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để HĐND TP, UBND TP tiếp tục cụ thể hóa và triển khai trong thực tế.

Toàn cảnh hội nghị

HỮU VĨNH

 

 

 
Designed by TLO