Trang chủ Tiếng nói Cựu chiến binh GỬI “GIÁO SƯ TƯƠNG LAI”: Người tử tế không nghe ông

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

GỬI “GIÁO SƯ TƯƠNG LAI”: Người tử tế không nghe ông
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 15:58

Không còn ai xa lạ gì với ông Tương Lai. Ông là PGS nhưng lại “nổ” là GS. Cách nay gần 3 tháng, ông Tương Lai, cựu Viện trưởng Viện Xã hội học  tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng ngày Quốc khánh 2/9. Ông Tương Lai nói với BBC rằng: “Chọn hôm nay, ngày Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố trước thế giới và với quốc dân đồng bào lý tưởng và mục tiêu chiến đấu nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện trong Hiến Pháp 1946 để đưa ra tuyên bố này là nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của tôi, không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên”.

Hình ảnh ông Tương Lai  sốc nổi trên đường phố, kiếm hư danh, nay làm trò ăn vạ “bỏ Đảng” khi sắp bị khai trừ!

Chắc có lẽ ông Tương Lai đã cố tình “quên”, bởi ngay lời nói đầu Hiến pháp 1946 đã viết: “Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa. Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới… Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây: Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo. Đảm bảo các quyền tự do dân chủ. Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân…”.

Kế thừa Hiến pháp 1946, Quốc hội nước ta đã ban hành các Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp năm 2013.  Hiến pháp 2013 – Hiến pháp hiện hành của nước ta đã và đang đi vào cuộc sống, ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng và Nhà nước đang quyết tâm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thế mà ông Tương Lai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam  đúng ngày 2/9 nhằm khẳng định lý tưởng và mục tiêu nhất quán của ông(!) Thực ra, xét về bản chất con người, ông không còn là đảng viên của Đảng  do Cụ Hồ sáng lập nữa. Vì thế  ông đã lên giọng:”kiên trì dấn thân” vào cuộc đấu tranh làm thay đổi thực trạng của hệ tư tưởng giáo điều, bảo thủ đang dìm đất nước trong trì trệ lạc hậu, và “ nhẫn nhục tiếp tục ở lại trong Đảng” thì sự hậu thuẫn trực tiếp của nhà cầm quyền Bắc Kinh đang thao túng Đảng khiến Đảng này “không còn gì là Đảng của Hồ Chí Minh nữa”.

Rõ ràng là ông Tương Lai đã cố tình phủ nhận công lao và thành tựu của dân tộc suốt mấy chục năm kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước mới có cơ đồ như hôm nay. Thành quả to lớn có được ấy là nhờ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước trên tinh thần đổi mới để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đồng thời kiên trì tổ chức thực hiện.

Vai trò và uy tín của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế thừa nhận  xứng đáng là tấm gương cho nhiều dân tộc noi theo.  Đánh giá của cộng đồng quốc tế, đặc biệt của các nước lớn đối Việt Nam là rất tích cực. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, trong năm 2017, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng 6,3% . Hiện nay Việt Nam là đối tác hợp tác toàn diện với hơn 30 quốc gia, trong đó có 5 nước là ủy viên Thường trực của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chứ không phải bị nhà cầm quyền Bắc Kinh thao túng. Thành công của Hội nghị APEC năm 2017 tại Việt Nam với những nhận xét tốt đẹp và sự công nhận mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đã bác bỏ hoàn toàn sự suy diễn áp đặt, độc ác của ông Tương Lai

 Đáng giận hơn,  ông Tương Lai còn tuyên bố:”Tôi phải tìm một phương thức đấu tranh mới. Tôi sẽ chiến đấu trong tư thế, và chỉ bằng tư thế đó của một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam của Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua kể từ lúc vào Đảng cho đến những thời kỳ tha hóa ngày càng trầm trọng của một bộ phận chóp bu thao túng, làm băng hoại uy tín và tính chất trong sáng của Đảng, đặc biệt là từ đại hội X,”. Ai cũng biết, từ Đại hội X trở về trước, ông Tương Lai là Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, rồi cố vấn cho hai đời Thủ tướng, ông ăn trên ngồi trốc, là người có chức có quyền. Vậy mà sau khi về hưu, không còn chức tước ông vội “quay lưng” đòi đa nguyên đa đảng, lu loa những điều không đúng với thực tế, khác nào một tay cơ hội chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã có những sai lầm, khuyết điểm và đã tự kiểm điểm, sửa chữa nghiêm túc. Những kẻ thoái hóa, biến chất đã và đang bị xử lý nghiêm minh. Nếu là người đảng viên của Đảng do Hồ Chí Minh thành lập thì ông phải thực lòng góp sức làm trong sạch Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng. Tiếc là ông đã không làm như vậy, còn quay lưng chống đối và vu khống. Người Việt Nam rất  ghét kẻ phản bội.

Liệu có người tử tế nào lại nghe lời ông?!

                                                                                                                                                           Hoàng Phương

 
Designed by TLO