Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA TP.HCM: Tăng quyền tự chủ, “phân cấp, phân quyền tối đa”

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA TP.HCM: Tăng quyền tự chủ, “phân cấp, phân quyền tối đa”
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 15:55

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV (chiều 24/11), phóng viên Báo CCB TP.HCM đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB TP về những điều tâm đắc trong kỳ họp này, nhất là sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chương tiếp xúc cử tri quận Tân Bình ngày 25/11/2017

*Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết này là gì, thưa đồng chí?

*Nghị quyết trên vừa được QH thông qua là Nghị quyết số 54/2017/QH14. Nội dung nghị quyết này xin được tóm tắt những điểm chính sau

1.Thẩm quyền quản lý đất đai:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.Thẩm quyền quản lý đầu tư:

Hội đồng nhân dân Thành phố được quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công.

3.Thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước:

Hội đồng nhân dân Thành phố đề xuất để Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành…

4. Cơ chế ủy quyền:

1.Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.Ủy ban nhân dân Thành phố quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ủy quyền theo quy định tại khoản 1.

3.Ủy ban nhân dân Thành phố được quyền điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

5.Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý:

HĐND Thành phố được quyền quyết định bố trí ngân sách Thành phố chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, với mức tối đa không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ…

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, tạo điều kiện cho Thành phố và các bộ ngành, Chính phủ và Quốc hội triển khai trong 3 năm cuối nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nghị quyết 54/2017/QH14 là quyết sách để TP.HCM giải phóng tiềm năng, thức đẩy TP phát triển nhanh, bền vững hơn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng, Nghị quyết 16 và Kết luận 21 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, mọi việc còn ở phía trước. Trong thời gian đầu thí điểm (3 năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2020) là thời gian mà Đảng bộ và nhân dân TP phải nỗ lực phấn đấu vượt bậc, nhất là cần có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội CCB.

 Hữu Vĩnh

 
Designed by TLO