Trang chủ Thông Tin Tổng Hợp Có giảm họp được không?

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Có giảm họp được không?
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 15:37

Theo dõi thông tin báo đài, tôi được biết trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Sử Ngọc Anh đã phản ánh thực trạng các sở ngành, quận huyện họp quá nhiều. Trong 7 tháng đầu năm lãnh đạo Sở phải dự hơn 2.000 cuộc họp. Bình quân mỗi người họp 3-4 lần một ngày, chưa kể họp đột xuất, phát sinh. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cũng "than" vì cùng 3 phó giám đốc, lãnh đạo phòng ban, cán bộ chủ chốt phải dự hơn 1.500 cuộc họp, tính từ đầu năm. Để giảm họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã quyết định lập Ban biên soạn đề án Chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gồm 19 thành viên, do Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm đứng đầu. Ban có nhiệm vụ tổ chức hội thảo, khảo sát thực trạng hội họp của các cơ quan và xây dựng đề án trình chính quyền thành phố xem xét.

Để giảm họp, trước hết cần làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, trách nhiệm tới đâu, thì quyền hạn cũng phải tới đó tránh tình trạng việc gì cũng phải bàn bạc tập thể hoặc chờ ý kiến của cấp trên. Hai là, không nhất thiết phải tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm vì hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm đã có báo cáo gửi cấp trên và những cá nhân có liên quan. Ba là, khi cán bộ lãnh đạo được mời họp cũng nên phân công một người dự thay vì cùng lúc hai ba vị lãnh đạo tham dự. Bốn là, nên có quy định tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành phải theo năm chẵn hoặc 5 năm và 10 năm. Năm là, giải thể ngay các Ban chỉ đạo và Hội đồng không còn phù hợp như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

                                                                                                                                                                                  An Phú

 
Designed by TLO