Trang chủ Các Hoạt Động Của Hội NGUỒN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Chiếc “phao cứu sinh” khá hiệu quả cho các hộ nghèo

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

NGUỒN VỐN VAY TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI: Chiếc “phao cứu sinh” khá hiệu quả cho các hộ nghèo
Thứ năm, 30 Tháng 11 2017 14:57

Bên cạnh các nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội thì những năm gần đây, Hội CCB các cấp ở TP.HCM đã tận dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách-Xã hội (NHCSXH) để giúp cho hàng ngàn hộ nghèo,  cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới. 

Xưởng dệt lưới của CCB Lê Văn Mão xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn có vốn vay từ Ngân hàng CS-XH

Tính đến hết tháng 8/2017, tổng dư nợ ủy thác của Hội CCB thành phố qua Ngân hàng Chính sách-Xã hội đạt trên 536,301 tỷđồng (tăng 521,729 tỷ (trên 11,9 % so với năm 2004. Hiện nay Hội CCB ở cơ sở đang quản lý 667Tổ tiết kiệm-vay vốn hơn 25.000 hộ vay, đang còn dư nợ )trong đó có 6.369 hộ vay là CCB.

Đến nay, 100% Hội CCB cấp quận, huyện, xã, phường đã ký văn bản liên tịch với Ngân hàng Chính sách-Xã hội và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết; đó là cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình ủy thác một cách thống nhất và đạt kết quả.

Hoạt động vay vốn ưu đãi từ NHCSXH đã tạo sự phối hợp gắn bó giữa Hội CCB với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương: đặc biệt đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng; đồng thời,vai trò của Hội CCB trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương càng được khẳng định. Thông qua hoạt động ủy thác, kiến thức, năng lực quản lý, điều hành hoạt động quản lý tài chính, tín dụng ngân hàng của các cấp Hội được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả thực hiện ủy thác, các cấp Hội luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát hàng năm theo đúng quy ước đã ký với NHCSXH; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra lồng ghép để thống nhất chỉ đạo, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến yếu kém, tồn tại, xác định giải pháp giúp đơn vị khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và sự vươn lên của chính họ, từ đó xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ty, ỷ lại, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế khá giỏi.

Trong 15 năm qua, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của NHCSXH cùng với chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia điều hành của các cấp chính quyền địa phương và công tácphối hợp tích cực, hiệu quả của các cấp Hội CCB thành phố nên chất lượng tín dụng đã có chuyển biến rõ nét, nợ quá hạn ở một số địa phương luôn ở mức thấp (dưới 0,5 %), như Hội CCB các huyện Cần Giờ; Hóc Môn; Củ Chi; và Quận 12, quận Bình Tân. Có 56/230 xã, phường không có nợ quá hạn, chiếm 24,4 % (tiêu biểu như: xã Tân thới nhì, huyện Hóc Môn; phường Tam Phú, Thủ Đức; phường Hiệp Thành, Quận 12 …).

Cũng chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH và các nguồn vốn khác mà Hội CCB đã giảm được 8.374 hộ CCB nghèo theo tiêu chí từng giai đoạn thành phố đề ra. Tính theo tiêu chí mới thì chỉ còn 425 hộ CCB nghèo (tỷ lệ 0,66%); hộ cận nghèo còn: 620 hộ, (tỷ lệ0,96 %) số hộ khá và giàu 34.150 hộ (chiếm 53,14%); đã giải quyết việc làm cho 40.661 lao động là CCB, con em CCB và các đối tượng khác…

Trần Bá Tâm

 
Designed by TLO