Trang chủ Chế độ chính sách Các chính sách đã ban hành Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã xuất ngũ
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 16:04

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 242/2017/TT-BQP ngày 5/10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2017 về Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, đối tượng áp dụng là quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư quy định từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017.

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

-Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng

-Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng

-Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng

-Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng

-Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.

PHẠM Bá Nhiễu

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy

 
Designed by TLO