Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Tân Bình HỘI CCB QUẬN TÂN BÌNH: Tập huấn về bảo vệ môi trường

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN TÂN BÌNH: Tập huấn về bảo vệ môi trường
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 09:42

Cuối tháng 10/2017, Hội CCB quận Tân Bình đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức tập huấn về bảo vệ môi trường năm 2017,  chủ đề “Biến đổi khí hậu và sự chuẩn bị của cộng đồng và Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” cho gần 100 cán bộ nòng cốt của các Hội cơ sở.

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Thành phố, báo cáo tại lớp tập huấn

Nội dung lớp tập huấn đề cập các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, biến đổi khí hậu ở Việt Nam; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến kinh tế, xã hội và môi trường; trách nhiệm của cộng đồng trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu; các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020...

Đây là những vấn đề mà các cấp Hội cần tuyên truyền đến hội viên CCB và người dân để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường sống ở cộng đồng dân cư.

NGUYỄN THÀNH LIÊNG

 
Designed by TLO