Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 HỘI CCB QUẬN 3: Vận động tốt hội viên tham gia giữ gìn ANTT

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 3: Vận động tốt hội viên tham gia giữ gìn ANTT
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 09:10

Đã thực hiện kiểm tra 6 hội cơ sở. Cả 14 Hội phường trong phối hợp với công an và cơ quan quân sự thực hiện vận động giữ gìn an ninh, trật tự đều đạt hiệu quả thiết thực.

PV

 
Designed by TLO