Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 4 HỘI CCB QUẬN 4: Ủng hộ 10,28 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 4: Ủng hộ 10,28 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 09:09

15/15 hội CCB phường tham gia có hiệu quả nhiệm vụ vận động lập lại trật tự lòng lề đường. Hàng tuần có 90 hội viên thực hiện 15 phút văn minh - sạch đẹp – an toàn. Thường trực Quận hội và Hội CCB các Phường 2, 3, 18 đã vận động đóng góp, ủng hộ 10, 28 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10; tổ chức cho cán bộ hội viên, chi hội trưởng và phó, các hội viên lực lượng nòng cốt chưa là đảng viên quán triệt nghị quyết Trung ương 5, khóa 12 (80 đồng chí). Trong tháng đã kết nạp được 14 hội viên, kí kết thi đua thực hiện mô hình “Liên kết 2 chi – vì thế hệ trẻ”, mô hình “Liên kết 3 chi – vì khu phố văn minh, sạch đẹp, an toàn”.

PV

 
Designed by TLO