Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Bình Tân HỘI CCB Q.BÌNH TÂN: 100 hội viên tham gia hội thi tuyên truyền “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB Q.BÌNH TÂN: 100 hội viên tham gia hội thi tuyên truyền “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Thứ sáu, 10 Tháng 11 2017 09:08

Kết nạp được 5 hội viên mới; có 25 báo cáo viên tham gia công tác giáo dục truyền thống tại các trường học trên địa bàn. 100 hội viên tham gia hội thi tuyên truyền “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do MTTQ, Hội Doanh nghiệp, Phòng Kinh tế quận phối hợp tổ chức. Hội cũng đã phối hợp với công an thực hiện tuyên truyền “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp tuần tra canh gác (138 lần, 584 lượt hội viên tham gia); cung cấp 25 tin có giá trị cho công an cơ sở.

PV

 
Designed by TLO