Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 6 HỘI CCB QUẬN 6: Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 6: Bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội
Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 10:21

Hội CCB Quận 6 tổ chức bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ là ủy viên BCH và chi hội trưởng của 14 phường trên địa bàn quận.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam; Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam; Đoàn kết vận động CCB phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Tổ chức và hoạt động của Hội CCB ở cơ sở, xây dựng Hội CCB ở cơ sở trong sạch vững mạnh.

TRẦN CHIẾN

 
Designed by TLO