Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Gò Vấp HỘI CCB Q. GÒ VẤP: Tập huấn cán bộ Hội năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB Q. GÒ VẤP: Tập huấn cán bộ Hội năm 2017
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 09:57

Sau Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, số cán bộ Quận hội tham gia BCH lần đầu ở các cấp thuộc Quận hội Gò Vấp chiếm 47%. Để thống nhất nội dung, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Hội, từ ngày 10 đến 14/10/2017, Quận hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 536 cán bộ Hội các cấp.

Nội dung của đợt bồi dưỡng lần này gồm: Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối của Đảng và chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức Hội CCB Việt Nam; Đổi mới phương pháp công tác xây dựng Hội vững mạnh.

Trước đó, Hội CCB Gò Vấp đã tổ chức lớp tập huấn Nghị định 157 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh CCB cho 198 cán bộ Hội.

Qua tập huấn đã giúp cho  cán bộ Hội các cấp nắm chắc, hiểu rõ hơn về vị trí vai trò của Hội CCB. Từ đó tích cực, chủ động, duy trì tốt nền nếp sinh hoạt và tổ chức hiệu quả các hoạt động của Hội.

PHẠM ĐỨC THỤ

 
Designed by TLO