Trang chủ Tư liệu - truyền thống Theo dòng lịch sử KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917-7/11/2017): Thời đại mới mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917-7/11/2017): Thời đại mới mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga
Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 16:30

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, lần đầu tiên trên thế giới một nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ra đời, là sự kiện vô cùng quan trọng, có tính chất “cột mốc”. So với tất cả các cuộc cách mạng trên toàn thế giới trước đây, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng vĩ đại nhất và triệt để nhất, có ý nghĩa lịch sử toàn cầu, mở ra một thời đại mới là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Các nữ đồng chí trong đoàn cán bộ Tuyên giáo, Báo chí TP.HCM trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh  (Moskva-CHLB Nga) tháng 6/2017 - Ảnh: MAI DÂN

Từ một nước Nga Xô viết, đến tháng 29/12/1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập, bao gồm 4 nước (Liên bang Nga, Ucraina, Belarusia, Liên bang Ngoại Kavkaz.) và sau này là 15 nước thành viên. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một số nước dân chủ nhân dân xuất hiện ở Đông Âu, ở châu Á và về sau, ở một nước châu Mỹ latinh. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, ba dòng cách mạng phát triển mạnh, có lúc thành cao trào, không ngừng khí thế tiến công.

Với cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước đã nhận ra chân lý ánh sáng từ cách mạng Tháng Mười Nga và sớm chỉ cho Đảng và nhân dân ta đi đúng vào quỹ đạo thời đại mới. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản… Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” (1). Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo đến nay, đường lối xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Do nhiều nguyên nhân, năm 1991 chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Đây là tổn thất lớn chưa từng có của phong trào cách mạng thế giới, khiến mọi người có lương tri đều cảm thấy đau lòng. Biến cố này làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trong phạm vi toàn cầu, tình thế bất lợi thuộc về phía cách mạng.

Từ ấy đến nay, trong vòng gần ba thập kỷ, nhiều biến cố khác lại liên tiếp diễn ra, có lúc cực kỳ rối ren, phức tạp. Trước sự thay đổi của thế giới, một vấn đề đặt ra và cần có câu trả lời đúng đắn là: Phải chăng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung và chủ nghĩa Mác-lenin đã tiêu vong? Và phải chăng vì vậy “con đường thời đại mà cách mạng Tháng Mười mở ra” chỉ là câu chuyện của quá khứ, là điều không có thật như phương Tây từng lớn tiếng tuyên bố?

Ngay trong năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam công bố Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ, về sau được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và lần thứ IX khẳng định thêm. Bằng cách nhìn khoa học, biện chứng và thấm đượm tinh thần cách mạng, bản Cương lĩnh nhận định: “Chủ nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang phải trải qua những bước quanh co, song loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”. Như vậy vấn đề nêu trên đã được giải đáp dứt khoát, vì đây là “quy luật tiến hóa của lịch sử”.

Trên thực tế những năm cuối thế kỷ XX, các nước phương Tây vô cùng hí hửng trước tổn thất của chủ nghĩa xã hội, nhưng chỉ được nhất thời. Sau đó, nhiều chính khách và học giả của họ lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ đe dọa ngay từ trong lòng chủ nghĩa tư bản. Họ đưa ra hàng loạt khái niệm như “xã hội hậu tư bản”, “chủ nghĩa tư bản mới”, “chủ nghĩa tư bản nhân dân”. Phải chăng những khái niệm này nói lên chủ nghĩa tư bản đã không còn là chủ nghĩa tư bản nữa!... Cương lĩnh xây dựng Chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, là cơ sở vững chắc cho niềm tin của toàn Đảng, toàn dân ta đối với tiền đồ cách mạng thế giới. Chúng ta vững tin con đường thời đại mới mở ra từ cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 nhất định sẽ đưa nhân loại đến chủ nghĩa xã hội tươi đẹp. Cách mạng Tháng Mười Nga là mẫu mực soi đường cho cách mạng Việt Nam; lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta, đã và đang thu được những thắng lợi to lớn. Cách mạng Tháng Mười Nga đem lại cho nhân loại những bài học quý báu, vô giá về nhiều mặt, như: vấn đề tập họp lực lượng, nghệ thuật tiến hành khởi nghĩa, giành và giữ chính quyền… tròn 100 năm trôi qua (1917-2017), sức sống của chủ nghĩa Mác-Lenin và của cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thời đại tất yếu của lịch sử nhân loại.

XUÂN YẾN

 
Designed by TLO