Trang chủ Kinh Tế TỔNG KẾT 15 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

TỔNG KẾT 15 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 11:03

Nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội ưu đãi của Chính phủ là nguồn lực quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, trong thời gian 15 năm qua đã giúp cho hàng triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới. Cùng với các tổ chức hội, đoàn thể khác nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH, Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

                Hội CCB thành phố xác định tín dụng ưu đãi là nguồn lực chủ yếu và rất quan trọng để hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, góp phần vào việc giảm nghèo bền vững. Tính đến hết tháng 8/2017,tổng dư nợ ủy thác qua Hội CCB thành phố đạt trên 536,301 tỷđồng (tăng 521,729 tỷ, tăng 1190 % so với năm 2004)“năm 2004 dư nợ 14,326 tỷ đồng”. Hiện nay Hội CCB đang quản lý 667Tổ TK&VVvới hơn25.000 hộ vayvốn đang còn dư nợ trong đó có 6.369 hộ vay là CCB. Hoạt động vay vốn ưu đãi từ NHCSXH đã tạo sự phối hợp gắn bó giữa Hội CCB với các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đặc biệt đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trong địa bàn thành phố. Củng cố niềm tin của CCB và các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới của Đảng. Đối với tổ chức Hội CCB, thông qua công tác phối hợp với NHCSXH và thực hiện ủy thác đã giúp cho việc tập hợp hội viên CCB, nội dung hoạt động của hội được phong phú, thiết thực hơn. Vai trò của Hội CCB trong sự nghiệp giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương càng được khẳng định. Thông qua hoạt động ủy thác, kiến thức, năng lực quản lý, điều hành hoạt động quản lý tài chính, tín dụng ngân hàng của các cấp hội được nâng lên rõ rệt.

          Đồng hành với NH-CSXH trong công tác ủy thác trong 15 năm qua. Ban Chấp hành Hội CCB thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các cấp trong thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Đến nay, 100% Hội CCB cấp quận, huyện, xã, phường đã ký văn bản liên tịch và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết; đó là cơ sở pháp lý để thực hiện chương trình ủy thác một cách thống nhất và đạt kết quả.Để tiếp tục đổi mới, cải tiến phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả thực hiện ủy thác.Thực hiện văn bản thỏa thuận số:3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM năm 2014 của Ngân hàng CSXH Việt Nam với TW Hội CCB và các hội, đoàn thể khác ký. Trong đó quy định NHCSXH ủy thác cho các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện 3 nhóm nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.Hội CCB thành phố quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt Hội CCB quận, huyện và cơ sở Chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương và phối hợp với NHCSXH sắp xếp, củng cố lại các Tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng quy ước hoạt động theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV do HĐQT NHCSXH ban hành; thực hiện nghiêm các công việc theo hợp đồng ủy thác. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ủy thác; hàng năm đều Phối hợp với NHCSXH lập kế hoạch tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra và chỉ đạo hoạt động vay vốn ở các địa phương. Các cấp hội đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm theo đúng quy ước đã ký với NH CSXH.Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách chương trình và phụ trách địa bàn thực hiện kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra lồng ghép để thống nhất chỉ đạo, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến yếu kém, tồn tại, xác định giải pháp giúp đơn vị khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Hội CCB các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng và sự vươn lên của chính họ, từ đó xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ty, ỷ lại, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững và phát triển kinh tế khá giỏi.

          Về công tác tập huấn quy trình nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội các cấp và Tổ TK&VV đã được các cấp Hội CCB phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt. Trong 15 năm qua có hàng ngàn lượt cán bộ hội các cấp và Tổ trưởng Tổ TK&VV được tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ KHKT và kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, giúp cho việc sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.

          Đặc biệt trong 15 năm qua nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của NHCSXH cùng với chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia điều hành của các cấp chính quyền địa phương, công tácphối hợp tích cực, hiệu quả của cáccấpHộiCCB thành phốnên chất lượng tín dụng đãcóchuyển biến rõ nétđiển hình về nợ quá hạn ở một số địa phương luôn ở mức thấp dưới 0,5 %như: Hội CCB huyện Cần Giờ; Hóc Môn;Củ Chi;Quận 12 vàBình Tân. Cấp xã, phường Có 56/230 xã, phường không có nợ quá hạn chiếm 24,4 %. Điển hình như: xã Tân thới nhì, huyện Hóc Môn; Phường Tam phú quận Thủ Đức; phường hiệp thành quận 12.Trong đó Tổ trưởng tổ TK & VV có vai trò vị trí quan trọng trong hoạt động vay vốn tại Ngân hàng CSXH với tinh thần trách nhiệm, năng động, cần mẫn, bám sát thực tế nắm và biết rõ từng hộ, từng người. Duy trì sinh hoạt tổ, giúp thành viên phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn vay và đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng quy định. Nên họ đã hoàn thành tốt vai trò tổ trương Điển hình như Tổ trưởng Đỗ Ngọc Ánh phường thạnh Lộc quận 12, Tổ trưởng Hồ Thị Thanh Thúy xã Quy đức, huyện Bình chánh, dư nợ trên 2 tỷ nhưng không có nợ quá hạn.Không những nâng cao chất lượng tín dụng mà quan trọng làđã giúp được nhiều người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà Nước.

          Hội CCB thành phố thực hiện ủy thác đã giúp cho kênh tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí. Việc thành lập Tổ TK&VV đã làm tăng sự đoàn kết đồng chí đồng đội, tình làng nghĩa xóm, thói quen tiết kiệm và trách nhiệm cộng đồng, tính nhân văn cao đẹp trong cuộc sống. Hàng ngàn hộ CCB được vay vốn tín dụng ưu đãi đã thoát nghèo, hàng chục ngàn hộ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp về anh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới. Điều này khẳng định chủ trương cho vay vốn hộ nghèo và đối tượng chính sách khác là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện bản chất, tính ưu việt của chế độ XHCN.

          Trong 15 năm qua (2003 - 2017) nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH và các nguồn vốn khác mà toàn HộiCCB đã giảm được 8.374 hộ CCB nghèo theo từng giai đoạn mà tiêu chí thành phố đề ra, tính đến thới điểm hiện tại “theo tiêu chí mới” còn 425 hộ CCB nghèo (tỷ lệ 0,66); hộ cận nghèo còn: 620 hộ, (tỷ lệ0,96 %) số hộ khá và giàu34.150 hộ (chiếm 53,14 %). Giải quyết việc làm cho 40.661 lao động là CCB, con em CCB và các đối tượng khác…

          Phương hướng tới:Có thể khẳng định rằng phương thức ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác mà các hội, đoàn thể đang thực hiện là cách làm đúng đắn, năng động, sáng tạo, một mô hình rất đặc trưng của Việt Nam. Đây là công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB, phát huy được vai trò, trách nhiệm, uy tín và tiềm năng của CCB. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động uỷ thác các cấp Hội CCB tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng ưu đãi đến hội viên và hộ gia đình chính sách; trước mắt phối hợp với NHCSXH tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt văn bản thỏa thuận và các văn bản liên tịch đã ký với NHCSXH. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện ủy thác; nắm chắc tình hình, gắn tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư. Hướng dẫn hội viên nghèo sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

          Thường xuyên quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, phát huy trách nhiệm của các thành viên trong tổ trong việc bình xét và quản lý, giúp đỡ đối tượng vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ quản lý và nghiệp vụ tín dụng, kiến thức về giảm nghèo cho cán bộ Hội CCB và đội ngũ Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao KHKT, trao đổi kinh nghiệm sử dụng vốn cho các đối tượng được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi.

          Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ủy thác của hội cấp trên đối với cấp dưới, nhất là hội cơ sở và Tổ tiết kiệm và vay vốn; giám sát và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả. Có hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những những điển hình làm tốt trong hoạt động vay vốn ủy thác.

 

TRẦN BÁ TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 
Designed by TLO