Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Bình Tân HỘI CCB QUẬN BÌNH TÂN: Học và làm theo Bác hiệu quả

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN BÌNH TÂN: Học và làm theo Bác hiệu quả
Thứ ba, 26 Tháng 9 2017 15:17

Trong quá trình triển khai hoạt động, các cấp Hội ở Bình Tân luôn chú trọng giúp cán bộ, hội viên quán triệt Nghị quyết các  cấp của Đảng, của Hội và vận động hội viên thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khá hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng… Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội.

Đến nay hầu hết cán bộ, hội viên đã đăng ký tự giác, gương mẫu trong học tập, làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 5 năm (2012-2017, việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thường xuyên, rộng khắp trong tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu. Trên cơ sở đó, các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội còn luôn chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị của quận, tổ chức tập huấn, huấn luyện, cập nhật thông tin, rèn luyện kỹ năng công tác… Vì thế đã  tham gia phối hợp xử lý đạt hiệu quả các điểm nóng và những vấn đề phức tạp, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, đình công, lãn công không đúng quy định pháp luật… Bên cạnh đó Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, tạo sự gần gũi thân thiện giữa các thế hệ CCB với tuổi trẻ.

Những kết quả mà Hội CCB Bình tân đạt được trong nhiệm kỳ qua rất đáng trân trọng. Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận đánh giá cao hoạt động của Hội CCB trong góp phần xây dựng quận Bình Tân ngày càng phát triển.

BÁ SƠN

 
Designed by TLO