Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Tân Bình HỘI CCB QUẬN TÂN BÌNH: Nhiều mô hình hiệu quả trong tham gia giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN TÂN BÌNH: Nhiều mô hình hiệu quả trong tham gia giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ
Thứ ba, 26 Tháng 9 2017 15:08

… Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB quận Tân Bình đã chú trọng xây dựng các chương trình, mô hình, phong trào để thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá của Thành hội. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ trong những năm qua  đã được đa dạng hóa, được phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB với Đoàn thanh niên và các tổ chức Chính trị - xã hội cũng như các ban, ngành trong quận.

Hội CCB Phường 2, Tân Bình đưa các cháu thiếu nhi  về nguồn tham quan di tích nhà tù Phú Lợi (Bình Dương)

Về mô hình “4 phối hợp – 3 tìm hiểu” (Phối hợp với MTTQ, Ban CHQS, Hội LHPN, Đoàn thanh niên; Tìm hiểu: gia cảnh công dân nhập ngũ; mối quan hệ bạn bè; nguyện vọng của thanh niên nhập ngũ) khi triển khai đã giúp công tác tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ rất hiệu quả. Nhiều thanh niên quận Tân Bình khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

Về mô hình “3 chi” (Chi hội CCB gương mẫu, Chi hội Phụ nữ tích cực, Chi đoàn Thanh niên xung kích) đã hoạt động thực sự có hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; Hội đã tham gia,  giúp đỡ và giới thiệu cho Đảng xét kết nạp được 77 đoàn viên ưu tú vào Đảng, trong đó con cựu chiến binh là 15; giúp cho chi đoàn hoạt động khởi sắc. Kết quả phân tích chất lượng chi đoàn vững mạnh năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến năm 2016, trên địa bàn quận chỉ còn 1/117 chi đoàn không đạt “Chi đoàn vững mạnh”.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, Hội đã có nhiều hoạt động. Cụ thể, đã cung cấp hàng trăm cuốn sách “Gương sáng CCB Tân Bình” cho Đoàn để làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh, thiếu niên; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên chọn các gương sáng tiêu biểu trong 2 tập sách “Gương sáng CCB Tân Bình” xây dựng thành các clip để tuyên truyền cho thanh thiếu niên, nhất là trong các trường học.

Hội đã xuất bản cuốn sách “Ký ức Điện Biên của CCB Tân Bình” do các hội viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên phủ năm xưa viết lại để làm tài liệu tuyên truyền truyền thống cho thanh niên trong toàn quận, bằng người thật, việc thật, đã giúp cho thế hệ trẻ hiểu khá rõ về truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ đi trước, góp phần củng cố niềm tin vào đảng  cho thế hệ trẻ.

Trong phong trào “3 đồng hành – 5 phối hợp”,  Quận hội đã phối hợp với các đoàn thể, ban ngành trong quận thực hiện có hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các đoàn thể  với các cơ quan, ban ngành trong quận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ quận Tân Bình.

ĐẶNG VĂN KHOÁNG

 
Designed by TLO