Trang chủ Thời trang Bí quyết làm đẹp CỰU CHIẾN BINH QUẬN 1: Bản lĩnh, mẫu mực, kiên trung

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CỰU CHIẾN BINH QUẬN 1: Bản lĩnh, mẫu mực, kiên trung
Thứ ba, 26 Tháng 9 2017 15:04

Quận 1 thuộc khu vực trung tâm của TP, có nhiều cơ quan của TP và TW đứng chân nên luôn là mục tiêu trọng điểm tập trung kích động, lôi kéo, quấy phá của các thế lực thù địch. Thực tế, trong 5 năm qua, trên địa bàn quận đã xảy ra nhiều vụ tụ tập biểu tình, khiếu kiện tập trung đông người. Do vậy, nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ, khối đại đoàn kết dân tộc và nhân dân cũng như nhiệm vụ củng cố niềm tin trong hội viên, trong nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Các CCB Quận 1 viếng bia tưởng niệm các chiến sĩ biệt động hy sinh trong trận đánh Đại sứ quán Mỹ (1968)

Theo Chủ tịch Quận hội Phan Văn Trân, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và cũng là tình cảm, tâm nguyện của CCB suốt đời gắn bó với Đảng, đất nước và nhân dân. Nguyện vọng sâu xa cháy bỏng cũng đã được ghi trong nhiệm vụ đầu tiên của Điều lệ Hội. Ông Trân cho biết thêm:

Để làm tốt nhiệm vụ quan trọng này, Quận hội thường xuyên làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên quán triệt đầy đủ, gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội cũng luôn quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, hội viên.

Quận hội thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, nòng cốt phong trào theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Hội CCB cấp trên nhằm nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phát hiện kịp thời những hành động nhen nhóm âm mưu kích động của các thế lực thù địch; phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền định hướng và xử lý không để nảy sinh diễn biến phức tạp.                                                                                                           

Lực lượng nòng cốt chính trị của Quận hội cũng như ở các phường  hội được tổ chức chặt chẽ và luôn được bồi dưỡng về chính trị, kỹ năng công tác để đảm bảo hoạt động độc lập cũng như trong hoạt động phối hợp. Hàng năm Hội CCB Quận 1 luôn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo lực lượng tham gia thực hiện các đợt trực chính trị nòng cốt và góp phần vận động giải tán đám đông biểu tình, khiếu kiện trên địa bàn đạt hiệu quả, được lãnh đạo địa phương đánh giá cao.

Hội hiện có 46% hội viên tham gia 1.520 chức danh ở quận và phường, trong đó có 187 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ khu phố, đã góp phần chuyển tải chủ chương, đường lối của trên nhanh và kịp thời đến cán bộ, hội viên, người dân, được nhân dân tin tưởng.

Các cấp Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, đóng góp cho Đảng, chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí..., đồng thời tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần vào việc giữ gìn ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 BỬU PHAN ghi

 
Designed by TLO