Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 3 QUậN ủY QUậN 3: Gắn thực hiện nhiệm vụ với quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích CCB

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

QUậN ủY QUậN 3: Gắn thực hiện nhiệm vụ với quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích CCB
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 14:44

Chiều ngày 15/9/2017, Quận ủy Quận 3 đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

Chủ tịch Hội CCB Quận 3 Lê Thành Sơn tặng quà cho hội viên là thương binh nhân Ngày TB-LS 27/7/2017 - Ảnh: SƠN PHẤN

Báo cáo của Quận ủy nêu rõ, trong 15 năm qua (2002-2017), Quận ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác CCB và xây dựng tổ chức Hội CCB trên địa bàn quận. Về tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh qua các thời kỳ, đến nay quận đã giải quyết tốt chế độ đối với cựu chiến binh, quân nhân tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến trường B, C, K.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận nêu lên nhiều cách làm, kinh nghiệm trong tham mưu cho cấp ủy thực hiện Nghị quyết số 09 (Báo cáo của Hội CCB quận); Kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng và sử dụng hiệu quả lực lượng chính trị nòng cốt (Đảng ủy Phường 6); Kinh nghiệm lãnh đạo phối hợp giữa Hội CCB với Ban CHQS trong vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (Đảng ủy Phường 7); Kinh nghiệm lãnh đạo Hội CCB tham gia công tác phòng,  chống và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong đảng viên CCB (Đảng ủy Phường 8); Kinh nghiệm tham mưu lãnh đạo đảng viên là hội viên CCB tham gia cấp ủy, BCH các đoàn thể khu phố đạt tỷ lệ cao (Hội CCB Phường 9) ...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh: Hội viên cCCB luôn là lực lượng tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở. Để hoạt động và phong trào Hội tiếp tục phát triển, các cấp hội cần nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Các cấp Hội cần chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm diễn biến tình hình tư tưởng hội viên, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB.

 HOÀI NGUYỄN

 
Designed by TLO