Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Bài học về lòng tin dân, kính trọng dân

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Bài học về lòng tin dân, kính trọng dân
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 14:28

Năm 1969, khi đi xa, Bác để lại bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Nghe Di chúc, ai cũng khóc, cũng thương tiếc và mong muốn làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn để thực hiện thắng lợi những điều Bác căn dặn (mà trước mắt lúc ấy là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…).

Sức mạnh niềm tin vào Di chúc Bác Hồ đã thúc dục hàng vạn đảng viên, chiến sĩ, đồng bào sẵn sàng hy sinh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc - Ảnh: Tư liệu

Vì sao nhân dân tin Bác, yêu kính Bác, sẵn sàng hy sinh dưới ngọn cờ cách mạng? Vì Bác đã luôn tin nhân dân, kính trọng, yêu quí nhân dân. Không có niềm tin nhân dân, cách mạng Việt Nam không có sức mạnh, không thể chiến đấu và chiến thắng. Đây là vấn đề cốt lõi, vấn đề lớn nhất và cũng bức xúc nhất đối với cách mạng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bác luôn chỉ rõ, không có được niềm tin của nhân dân, không được dân ủng hộ thì làm việc gì cũng thất bại.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn quan tâm làm cho mọi người hiểu rõ sự nghiệp cách mạng là sự nghiêp của quần chúng. Bác thường nói: “Có một tập thể vĩ đại ấy Đảng ta mới vĩ đại, mới có Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, mới có sự nghiệp kháng chiến chống  đế quốc xâm lược được  cả thế giới khen ngợi. Bác chỉ là người lính vâng mệnh quốc dân gánh vác việc nước”.

Để hiểu rõ hơn tư tưởng, tình cảm của Bác Hồ đối với người dân, ta cần nhắc lại câu chuyện từ năm 1921. Cách đây 96 năm (15/5/1921) trên tạp chí Đảng Công sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết về Khổng Tử (trong mục “Cộng sản Quốc tế” – bản tiếng Pháp): “Đức Khổng Tử vĩ đại (551 trước jesus) đã khởi sướng nền đại đồng và thuyết giáo quyền bình đẳng về của cải”. Ngài nói tóm lại là: “Nền hòa bình trên thế giới này chỉ nảy nở từ một đại đồng trong thiên hạ. Người ta không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng”.

Ngày 19/5/1965 (tức 44 năm sau) khi đến thăm quê hương của Đức Khổng Tử (ở Dương Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc), Bác Hồ đã kể cho người thư ký của mình là ông Vũ Kỳ: “Khổng Tử là người chủ trương bình đẳng về của cải và sự công bằng trong đời sống, câu “không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng” Bác trích từ năm 1921 chính là câu nói của Khổng Tử: “Không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo mà chỉ sợ lòng dân không yên, đã hòa mục thì không thiếu, lòng dân đã yên thì không sợ nghiêng đổ.”

Quan điểm “Dân vi bản” (dân là gốc) của Khổng Tử được Mạnh Tử phát triển thêm một bước: “Xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Câu hoàn chỉnh trong Luận Ngữ là: “Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân là quí nhất, thứ mới đến đất nước rồi mới đến vua). Và ngay từ năm 1921 Bác Hồ đã dịch ý của câu trong Luận Ngữ trên sang tiếng Pháp: “Lợi ích của nhân dân là trên hết…”! Đó là tấm lòng, là trái tim, là mục đích, lý tưởng phấn đấu suốt cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đức Khổng Tử (thế kỉ thứ 6 TCN) để lại thuyết “yêu dân” quí giá cho nhân loại. Đến thế kỷ 13, ở Việt Nam, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nêu bài học giữ nước: “Khoan thư sức dân là kế sâu rễ, bền gốc”. Ở thế kỉ 20, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tiếp bước Mác- Lê nin, không ngừng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp…

 ÁNH XUÂN

 
Designed by TLO