Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Tân Bình QUẬN ỦY QUẬN TÂN BÌNH: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

QUẬN ỦY QUẬN TÂN BÌNH: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017 09:14

Quận ủy quận Tân Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW  của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”.

Báo cáo Tổng kết của Quận ủy xác định: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về vai trò, vị trí của Hội Cựu chiến binh được nâng lên rõ nét, giúp cho các cấp Hội CCB quận luôn hoạt động hiệu quả.

Các phong trào thi đua của Hội có trọng tâm, trọng điểm, lấy nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW làm cơ sở để triển khai phong trào, góp phần có hiệu quả trong việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ - hội viên, đưa phong trào hội hoạt động ngày càng sâu rộng. Nhờ vậy, hoạt động của Hội luôn gắn với các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giúp hội viên vươn lên giảm nghèo, tăng hộ khá…

NGUYỄN THÀNH LIÊNG

 
Designed by TLO