Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận Phú Nhuận QUẬN ỦY QUẬN PHÚ NHUẬN: Cấp ủy các cấp cần phối hợp, hỗ trợ tốt đối với Hội CCB

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

QUẬN ỦY QUẬN PHÚ NHUẬN: Cấp ủy các cấp cần phối hợp, hỗ trợ tốt đối với Hội CCB
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 11:07

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Thiều, Bí thư Quận ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” được tổ chức vào cuối tháng 8/2017 vừa qua.

Đồng chí Trịnh Xuân Thiều Bí thư Quận ủy phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết 15 của Quận ủy Phú Nhuận nêu rõ, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo công tác CCB và hoạt động của Hội CCB các cấp, đặc biệt là tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB (như triển khai thực hiện có hiệu quả các  Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ CCB làm kinh tế, giải quyết việc làm…).

Đồng chí Trần Đình Hạng, Phó Chủ tịch Thành hội  phát biểu tại hội nghị

Trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, toàn quận có 51,8% số hội viên CCB là đảng viên; số hội viên tham gia công tác địa phương đạt tỉ lệ 42,83%.  Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện hội viên giữ vững phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, các cấp hội, hội viên đã quán triệt và tích cực thực hiện Đề án số 02 của Thành ủy về chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và khoá XII)…

Trong công tác phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp Hội cựu chiến binh đã tổ chức tốt các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, “3 giảm”, giúp đỡ, cảm hoá thanh thiếu niên chậm tiến, lầm lỡ hoà nhập cộng đồng. 100% các cấp Hội tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ …

Tại hội nghị đã có một số  ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, nhất là chỉ rõ những hạn chế như: nội dung sinh hoạt của một số hội cơ sở tuy có đầu tư nhưng chưa phong phú, đa dạng; tỷ lệ tập hợp cựu quân nhân tham gia câu lạc bộ chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hạng, Phó chủ tịch Hội CCB TP ghi nhận Hội CCB quận Phú Nhuận là một trong những đơn vị có phong trào cựu chiến binh mạnh của TP. Cán bộ, hội viên CCB Phú Nhuận luôn nêu cao vai trò gương mẫu, chưa có trường hợp nào vi phạm điều lệ. Đảng viên là hội viên cựu chiến binh luôn thể hiện sự gương mẫu, nhiệt tình, là tấm gương sáng góp phần giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trịnh Xuân Thiều, Bí thư Quận ủy kết luận: Các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của mình, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đồng thời các cấp ủy phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền, ban ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp, hỗ trợ tốt đối với Hội CCB để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hoài Nguyễn

 
Designed by TLO