Trang chủ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Đại hội nhiệm kỳ VI Hội CCB TP.HCM tổ chức trong hai ngày 27 và 28/9/2017
Thứ ba, 12 Tháng 9 2017 10:55

Ngày 8/9, Ban Chấp hành Hội CCB TP nhiệm kỳ 2012-2017 đã tiến hành phiên họp cuối cùng nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB TP lần thứ VI. Theo kế hoạch, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/ 9/2017.

Đồng chí Trương Đức Cảnh-Chánh Văn phòng Thành hội báo cáo nội dung, chương trình, kế hoạch đại hội

Dưới sự chủ trì của chủ tịch Thành hội Nguyễn Văn Chương, các ủy viên Ban Chấp hành đã trao đổi và có sự thống nhất cao về các dự thảo văn kiện, kế hoạch tiến hành đại hội, đề án cơ cấu tổ chức (với danh sách dự kiến cụ thể), bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Hội CCB TP nhiệm kỳ VI (2017-2022) trình Đại hội.

Hội nghị yêu cầu các đoàn đại biểu làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ góp phần cho Đại hội diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao nhất.

BỬU PHAN

 
Designed by TLO