Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Hóc Môn HỘI CCB HUYỆN HÓC MÔN: Những kết quả đạt được từ Nghị quyết 09

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB HUYỆN HÓC MÔN: Những kết quả đạt được từ Nghị quyết 09
Thứ ba, 29 Tháng 8 2017 10:22

Huyện ủy Hóc Môn vừa tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW  của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB VN và Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn  tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân  

Qua 15 năm thực hiện, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới.

Cụ thể, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Hội CCB thực hiện các chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến; thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hơn 1.950 trường hợp được giải quyết chế độ với số tiền gần 8 tỷ  đồng) và phải đảm bảo kinh phí để các cấp Hội hoạt động.

Riêng Hội CCB các cấp, nhiều năm qua đã luôn làm tốt luôn việc động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên làm giàu hợp pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện tại toàn huyện có 72 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý, đã có 4.504 hộ vay từ các nguồn vốn số tiền dư nợ hơn 60 tỷ đồng.

 Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 09, đồng chí Nguyễn Cư - Bí thư Huyện ủy ghi nhận: “…Hội CCB đã khẳng định vai trò, vị trí chính trị quan trọng trong hệ thống chính trị của huyện và cơ sở dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy trong thời gian qua và những năm tới. Đặc biệt, Hội rất quan tâm trong công tác giáo dục truyền thống cho tầng lớp thanh, thiếu niên; phối hợp tốt với Huyện đoàn, Hội LHTN trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, về nguồn, phòng chống tệ nạn xã hội và các hoạt động an sinh xã hội… Nhiều cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tấm gương mẫu mực, tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thực, gần gũi với nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý, bên cạnh những mặt làm được thì vẫn còn một số  hạn chế như: Việc triển khai Nghị quyết 09, Kết kuận 66 của một số cấp ủy Đảng chưa thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác phối hợp giữa Hội CCB với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ huyện trong tham mưu UBND huyện về quy trình công tác nhân sự và hỗ trợ chính sách đối với cán bộ, hội viên chưa chặt chẽ. Hội CCB huyện chưa chủ động phối hợp với các cấp ủy xã - thị trấn trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ Hội; trình độ năng lực của cán bộ, hội viên còn hạn chế… Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm tập trung lãnh, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm thực hiện tốt với các chế độ, chính sách đối với CCB…”.

Tại lễ tổng kết Huyện ủy và Hội CCB huyện Hóc Môn đã trao tặng Giấy khen cho 31 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu.

TÙNG KHÁNH

 
Designed by TLO