Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Nhà Bè HUYỆN ủY NHÀ BÈ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NQ 09 CủA BỘ CHÍNH TRỊ: Đạt được nhiều kết quả tích cực

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HUYỆN ủY NHÀ BÈ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NQ 09 CủA BỘ CHÍNH TRỊ: Đạt được nhiều kết quả tích cực
Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 11:17

Ngày 9/8/2017, Huyện ủy huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Huyện ủy Nhà Bè trao Giấy khen cho Hội CCB các xã có nhiều thành tích trong triển khai Nghị quyết 09

Trong 15 năm qua, Huyện ủy Nhà Bè đã tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đạt được các kết quả: đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện về vai trò, chức năng của Hội và công tác CCB.

Riêng đối với Hội CCB của huyện được xây dựng, củng cố, phát triển; hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể ngày càng có hiệu quả. Trong 15 năm, đã phát triển được 516 hội viên nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 852 đồng chí; giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp 47 hội viên ưu tú vào Đảng. Trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh đăng ký thực hiện. 46 hội viên CCB tham gia cấp ủy, 42 hội viên trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã hỗ trợ giúp vốn cho hội viên nghèo. Đến nay toàn huyện không còn hộ gia đình cựu chiến binh trong diện nghèo theo tiêu chí bình quân thu nhập 12 triệu đồng/người/năm; hoàn thành giai đoạn 3 trước 2 năm và đang thực hiện giai đoạn giảm nghèo bền vững đa chiều đối với 15 hộ hội viên nghèo và 18 hộ hội viên cận nghèo ...

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phú Xuân đã phát biểu về tình hình thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tham luận về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Đảng ủy xã Hiệp Phước báo cáo về hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn xã …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những kết quả mà hệ thống chính trị của huyện đã đạt được trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện cần tiếp tục củng cố tổ chức từ chi hội, khu phố, ấp đến Hội CCB khối 487. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, chính quyền hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh, đồng thời tăng cường tập hợp cựu quân nhân theo Công văn số 675-CV/TU ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường vai trò lãnh đạo tập hợp, phát huy vai trò cựu quân nhân ở cơ sở”.

Hoài Nguyễn

 
Designed by TLO