Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Bình Chánh HỘI CCB HUYỆN BÌNH CHÁNH: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB HUYỆN BÌNH CHÁNH: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017
Thứ ba, 22 Tháng 8 2017 09:39

Hội CCB huyện Bình Chánh tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2017 cho 180 cán bộ Hội (từ chi hội trở lên) trong thời gian 2 ngày. Nội dung bồi dưỡng là hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác tuyên giáo, tổ chức – chính sách, kiểm tra- giám sát và kinh tế.

Lớp tập huấn còn được nghe đồng chí Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Thường trực Thành hội thông tin về tình hình thế giới và những diễn biến gần đây ở Biển Đông, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta.

Thông qua đợt tập huấn đã giúp lực lượng cán bộ hội ở cơ sở nâng cao nhận thức chính trị và thực hiện tốt các phong trào của Hội.

Bá Sơn

 
Designed by TLO