Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2017): Suy ngẫm về một câu hỏi của Bác trong buổi Tuyên ngôn độc lập

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2017): Suy ngẫm về một câu hỏi của Bác trong buổi Tuyên ngôn độc lập
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 14:22

Ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời và đại diện cho toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới. Trong quá trình đọc Tuyên ngôn, Bác đã hỏi hàng vạn đồng bào đang dự lễ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Câu hỏi rất đỗi mộc mạc, giản dị ấy vừa thể hiện sự gần gũi của vị Chủ tịch nước đối với nhân dân, vừa thể hiện tính nhân văn cao cả của Người.

Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong lễ kỷ niệm 70 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Câu nói nổi tiếng ấy còn thể hiện tấm lòng trân trọng của Người đối với toàn thể nhân dân. Bởi theo Người, trên đời này không có gì quý bằng nhân dân, không có gì to lớn mạnh mẽ bằng nhân dân, không có gì thay thế được nhân dân. Chính vì vậy, suốt đời Bác luôn lấy mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm lẽ sống. Chính Bác đã thể hiện rất rõ quan điểm và là tấm gương về “suốt đời gắn bó với nhân dân”, Không những tự mình giữ mực thước trong mối quan hệ với nhân dân, Bác còn nhắc nhở, dạy bảo, cổ súy cho cả hệ thống chính trị và nhân dân chú trọng làm thật tốt mối quan hệ máu thịt này. Trong quá trình dựng nước Bác đã chỉ rõ: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc ấm no, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”(1).

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình  ngày 2/9/1945 - Ảnh: TL

Hai tiếng đồng bào Bác sử dụng ở thời khắc lịch sử đọc Tuyên ngôn độc lập còn có ý nghĩa chính trị lớn lao, khi cuối bản Tuyên ngôn, Người lại tiếp tục dõng dạc tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đồng bào (cùng một bọc), hai tiếng thiêng liêng ấy cũng đã được Bác Hồ và Đảng ta trân trọng đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để kêu gọi nhân dân hai miền Nam Bắc chung sức, chung lòng đánh thắng quân xâm lược bảo vệ đất nước. Tiếng gọi “đồng bào” thiết tha của Đảng và Bác Hồ đã được nhân dân hai miền đáp ứng hết lòng. Nhân dân đã không tiếc máu xương, của cải để chi viện giúp làm nên những chiến thắng vang dội năm châu, chấn động địa cầu như Chiến thắng Điện Biên phủ (7/1954) tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Bắc, Chiến thắng của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Khi nghĩ và trải lòng mình về đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân (2).

Nhìn lại chặng đường 72  năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực tiễn đã và đang khẳng định tầm vóc của mình trước thế giới, chúng ta đang và sẽ tiếp tục hiên ngang, hãnh diện sánh vai cùng các nước trên khắp châu lục.

Điều Bác dặn, Đảng ta, nhân dân ta luôn ghi nhớ, thực hiện. Đất nước ta hôm nay đang tiến bước và hội nhập ngày càng sâu vào quá trình tham gia xây dựng một thế giới đương đại vì hòa bình, hạnh phúc, tiến bộ và no ấm của toàn nhân loại.

Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lại rưng rưng nhớ ơn Người.

MAI MỘNG TƯỞNG

--------------------------------- 

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 1995,

tập 4, trang 56

(2) Sđd, Hà Nội 2002,

tập 7, trang 49

 

 
Designed by TLO