Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 9 HỘI CCB QUẬN 9: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCB

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 9: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác CCB
Thứ ba, 08 Tháng 8 2017 14:20

Qua khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy và Thường trực Hội CCB TP về 15 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị (tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới), các cấp ủy đảng, chính quyền Quận 9 ngày càng quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn về vật chất và môi trường hoạt động của các cấp hội, thực hiện chế độ làm việc định kỳ với Hội CCB để nghe báo cáo tình hình hoạt động.

Hội nghị khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TW  của Bộ Chính trị về công tác CCB tại Quận ủy Quận 9

Qua đó, cấp ủy các cấp đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc,đồng thời ghi nhận ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến CCB. Như vậy, hoạt động của các cấp Hội đã có những chuyển biến tích cực. Những năm qua, tổ chức Hội luôn được củng cố; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Các cấp Hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ CCB tham gia công tác trên 40% (trong đó 146 tham gia cấp ủy, 53 là đại biểu HĐND. Cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các công tác vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn quận. Các cấp Hội cũng đã phối hợp tổ chức 520 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống cho125 ngàn lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Đến nay, toàn quận có 2.526 hội viên CCB, tăng hơn 1.100 hội viên so với năm 2002 và đã củng cố kiện toàn 54 CLB CQN, số tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh hàng năm đạt trên 95%; hội viên gương mẫu đạt 98,5%, gia đình văn hóađạt 97,5%. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định của Nhà nước, như thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đạt 953/961 hồ sơ, chi trả gần 4,03 tỷ đồng; Hỗ trợ CCB 193 thẻ BHYT; tạo điều kiện để hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhau sản xuất kinh doanh (được vay Ngân hàng CSXH 6,33 tỷ, Quỹ phát triển của TP 330 triệu đồng, vốn nội bộ giúp nhau trên 1 tỷ đồng), đã tạo việc làm cho hàng trăm CCB, con em CCB và Cựu quân nhân… Hiện toàn hội chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo, chiếm 0,04%; hộ cận nghèo là 43, chiếm 1,84%; hộ khá và giàu đạt 55,5% so với tổng số hộ hội viên.

thành đảm

 
Designed by TLO