Trang chủ Hội CCB Khối 487 HộI CCB TổNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIệT NAM: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức sinh hoạt Hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB TổNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIệT NAM: Đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức sinh hoạt Hội
Thứ tư, 02 Tháng 8 2017 10:37

Hội CCB Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành lập năm 2010 gồm 7 chi hội phân tán ở 7 tỉnh thành (Bắc Ninh, Hà Nội, Quy Nhơn, Lâm Đồng, Gia Lai, Biên Hòa, TP.HCM). Hiện toàn Tổng công ty có 30 tổ chức hội cơ sở với hơn 700 hội viên sinh hoạt theo hệ thống tổ chức Đảng nơi đơn vị đứng chân. Đây là đặc thù mô hình tổ chức hoạt động của Hội, tổ chức hoạt động có sự phối hợp với địa phương nơi đơn vị thành viên Tổng công ty đứng chân. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Tổng công ty Cà phê Việt Nam (TP.HCM) đã kết nạp 44 hội viên mới, thời điểm cao nhất có 53 hội viên, hiện còn 20 hội viên do một số hội viên nghỉ hưu và chuyển đơn vị công tác.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022

Việc sụt giảm hội viên trong khi lại thiếu nguồn bổ sung là một trong những khó khăn của Ban chấp hành Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh 2 nhiệm vụ chuyên môn trọng yếu của Tổng công ty là: Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng và phát triển thương hiệu Vinacafe; thực hiện thành công tái cơ cấu, cổ phần hóa tổng công ty. Hội CCB cũng phải sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội phù hợp với tình hình mới của tổng công ty.

Phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ mới là gắn các phong trào thi đua của đơn vị với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Hội CCB phối hợp chặt chẽ cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong phát động các phong trào thi đua, vận động quyên góp ủng hộ các hoạt động nghĩa tình. Hội viên đoàn kết, khắc phục khó khăn. Ban chấp hành Hội đổi mới phương thức sinh hoạt tạo thuận lợi cho hội viên trong môi trường công ty cổ phần.

NGỌC TOÀN

 
Designed by TLO