Trang chủ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nghị quyết của chi bộ đảng phải thực sự đi vào cuộc sống

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Nghị quyết của chi bộ đảng phải thực sự đi vào cuộc sống
Thứ tư, 12 Tháng 7 2017 14:12

Chúng ta đều biết, Đảng lãnh đạo bằng Nghị quyết, từ Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc đến Nghị quyết của Đảng bộ các ngành, các cấp. Trong đó, vai trò của các chi bộ, đảng bộ cơ sở đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu các đảng viên và bản thân Người luôn nêu gương thực hiện sinh hoạt chi bộ nghiêm túc

Có thể ví Nghị quyết các cấp của Đảng là bộ óc và toàn bộ hệ thống giây thần kinh trong cơ thể cường tráng của Đảng. Bất kỳ một bộ phận nào bị tổn thương, kể cả giây thần kinh ngoại biên cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của Đảng. Hơn nữa, Nghị quyết phải thường xuyên, liên tục lưu thông với trái tim của Đảng, đó là lòng dân. Chúng ta thường nói: “ý Đảng lòng dân”, mấu chốt là đây.

Có một thực tế đau lòng là không ít chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng Nghị quyết theo kiểu khuôn mẫu. Ngược lại có nơi lại hời hợt và nghiêm trọng hơn là thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Đôi khi, thông qua Nghị quyết chỉ một thời gian ngắn, đảng viên chẳng còn nhớ Nghị quyết nói gì. Ngay chi bộ trong các Lực lượng vũ trang, có thuận lợi là hệ thống tổ chức, chỉ huy rất chặt chẽ từ trên xuống dưới cũng không phải là ngoại lệ. Dẫn chứng thì  rất nhiều, không thể kể ra hết được.

Nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ sở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp…, cần bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ cụ thể của cơ sở, đặc biệt là những việc mới nảy sinh. Xin ví dụ: Việc chống tái chiếm vỉa hè nói riêng và vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung, cần được đưa vào Nghị quyết. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện và vận động mọi người noi theo. Phải luôn khắc ghi, công tác vận động quần chúng là kinh nghiệm lớn nhất, là tài sản vô giá của Đảng ta trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Bằng nhiều hình thức khác nhau, càng phong phú, càng sinh động càng tốt. Tinh thần và cả các nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết của chi bộ đảng phải đến được với người dân trên địa bàn. Đồng thời, những nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, thể hiện tinh thần và sức chiến đấu kiên quyết, bền bỉ, dẻo dai, không ngại hy sinh, gian khổ của Đảng cần được thường xuyên đưa vào Nghị quyết với tinh thần chiến đấu cao. Trong đó, trước hết phục vụ cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở, kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực, lạm quyền, sách nhiễu người dân. Phải làm cho Nghị quyết của Đảng như một tấm gương sáng, dân soi vào thấy mình ở trong đó. Chỉ như vậy, lòng dân mới thực sự đồng thuận theo ý Đảng.

Trong sinh hoạt, trong công tác, các chi bộ đảng cần thường xuyên giáo dục, quán triệt cho đảng viên phải luôn tu dưỡng rèn luyện, cảnh giác với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch kiên quyết đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyể hóa” trong nội bộ Đảng, trong từng đảng viên. Tuy nhiên, khi sâu bệnh tấn công mùa màng thì phải diệt trừ. Các đảng viên trung kiên sẽ như những thiết mộc vươn cao, các loại sâu bệnh không đục khoét được. Nghị quyết của các chi bộ, đảng bộ cơ sở Đảng không bao giờ được lơ là nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền và nhân dân…

Thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng cựu chiến binh đông đảo. Rất nhiều chi bộ có đảng viên là cựu chiến binh. Đó là những người đã được rèn luyện trong môi trường Quân đội. Không ít người đã từng trực tiếp chiến đấu, hy sinh một phần xương máu vì nước vì dân. Đảng viên là cựu chiến binh cần phải luôn là lực lượng nòng cốt, kiên trung trong các tổ chức cơ sở Đảng.

Trần Hoàng

 
Designed by TLO