Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 4 CÁC THẾ HỆ CCB QUẬN 4: Luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

CÁC THẾ HỆ CCB QUẬN 4: Luôn giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 09:30

Hội CCB Quận 4 vừa hoàn thành Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự đại hội có 142 đại biểu đại diện cho 1.621 cán bộ, hội viên.


Lãnh đạo Thành hội và Quận ủy chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Quận 4 luôn quan tâm triển khai công tác chính trị, tư tưởng. Quận hội thường xuyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác nghiệp vụ đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Từ đó Hội có đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác Hội, có uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua,  Hội CCB Quận 4 có 48 hộ hội viên nghèo, 37 hộ cận nghèo. Các cấp Hội nhận thức được tầm quan trọng trong việc giảm hộ nghèo, tăng hộ khá là một trong những chủ trương lớn của thành phố gắn với thực hiện kế hoạch của địa phương nên Hội đã có nhiều biện pháp để từng bước chăm lo giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên tiếp xúc với các nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo. Qua khảo sát mới đây, số hộ hội viên nghèo, cận nghèo (theo tiêu chí mới, đa chiều) còn 19 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo. Ban Chấp hành Quận hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu giải pháp giảm nghèo bền vững, triển khai đến các hội cơ sở nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Hội đã thành lập Câu lạc bộ CCB – CQN làm kinh tế, nhằm tập hợp những hội viên có điều kiện để giúp nhau về kinh nghiệm và vốn, tham gia giải quyết việc làm, hỗ trợ các hội viên còn khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Hồ Nam – Phó bí thư Thường trực Quận ủy nhận xét: “…Các thế hệ CCB luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chế độ XHCN, tích cực tham gia bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, trung thành với lý tưởng, gương mẫu giữa đời thường… Có thể khẳng định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh đều có sự đóng góp tích cực từ hoạt động và các phong trào của Hội CCB. Thông qua các nhiệm vụ chính trị với những nội dung hoạt động, phong trào thi đua đã từng bước đáp ứng phong trào đổi mới, mang lại hiệu quả giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và góp phần xây dựng Quận 4 ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nghĩa tình.

Ban Thường vụ Quận ủy đánh giá cao vai trò và sự đóng góp to lớn của Hội CCB Quận 4 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB Quận 4 nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Soạn được bầu làm Chủ tịch; các đồng chí Phan Thanh Lâm và Vũ Trọng Sùng là Phó chủ tịch.

BÁ SƠN

 

 
Designed by TLO