Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 10 HỘI CCB QUẬN 10: Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB QUẬN 10: Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả
Thứ ba, 09 Tháng 5 2017 08:42

Suốt 5 năm của nhiệm kỳ VI (2012-2017), Hội CCB Quận 10 không ngừng vận động và tổ chức để các thế hệ Cựu chiến binh hưởng ứng, tham gia tích cực vào các cuộc vận động và các phong trào tại địa phương. Với 46,6% cán bộ, hội viên tham gia các chức danh mà ở đó 100% đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ (gần 70% hàng năm được các cấp từ địa phương đến Trung ương khen thưởng), 100% hội viên CCB Q.10 luôn tin tưởng vào đường lối chích sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.

Bỏ phiều bầu Ban chấp hành Hoäi CCB Quận 10 nhiệm kỳ 2017-2022

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, Quận hội 10 đã xây dựng các mô hình triển khai phong trào trong toàn Hội, như: Mô hình “Hội CCB Quận 10 thi đua làm việc tốt” (năm 2013), mô hình “Nói được - làm được” (năm 2014), mô hình “CCB hãy là người đi đầu trong các cuộc vận động và các phong trào tại địa phương” năm 2015, 2016.

Về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Thường trực Quận hội đã phối hợp cùng Ban Thường vụ Quận đoàn tổ chức 2 mô hình hoạt động hiệu quả. Đó là: “Câu lạc bộ Giáo dục thế hệ trẻ” do CCB làm chủ nhiệm CLB và mô hình “Bí thư danh dự chi đoàn” (do chi hội trưởng CCB làm bí thư). Từ các mô hình này, đã phối hợp tổ chức: Giao lưu, nghe các nhân chứng lịch sử kể chuyện, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các địa chỉ đỏ, hành trình trở về chiến trường xưa và nhiều hình thức sân chơi khác khơi dậy tinh thần yêu nước và tri ân sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp cha anh trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những mô hình trên, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tập thể và cá nhân, trong đó có những đóng góp tích cực cho phong trào của Hội và của địa phương. Hàng năm có từ 99,7% trở lên hộ gia đình CCB đạt chuẩn gia đình văn hóa…

Đánh giá về kết quả công tác Hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu của Hội CCB Quận 10 trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Thanh Huyền, Phó chủ tịch Thường trực Thành hội cho rằng: “5 năm qua, Ban chấp hành, Thường trực Hội CCB Quận 10 đã có nhiều mô hình, cách làm mới nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua do Nghị quyết Đại hội CCB Q.10 Lần thứ VI đề ra. Các số liệu hoạt động công tác Hội được trình trước Đại hội cho thấy sự phấn đấu của tập thể CCB Quận 10 là rất lớn. Các mô hình đề ra đều thiết thực và hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong tổ chức Hội và trong khu dân cư. Nhất là trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “CCB làm bí thư danh dự chi đoàn”, “Câu lạc bộ giáo dục truyền thống”. Đồng thời, các cấp Hội Quận 10 luôn bám sát Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của  địa phương, để từ đó tạo được sự đoàn kết và nhất trí cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương mình” …

Đồng chí Trần Thanh Huyền cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế như: “Trong vận động, tổ chức và duy trì CLB CQN chưa thực sự hiệu quả, kết quả khảo sát trung tuần tháng 11 năm rồi cho thấy, chỉ có 12,4% CQN tham gia CLB”. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới (2017-2022) Hội CCB Quận 10 cần có biện pháp khả thi hơn trong tuyên truyền, vận động, tập hợp và duy trì CLB CQN theo Thông tư liên tịch 127/2007/TTLT-CCBVN ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Hội CCB VN.

Đồng chí Phó chủ tịch Thành hội cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần tranh thủ sự lãnh đạo của Quận ủy về triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị TW 4 (Khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 HỮU VĨNH

 
Designed by TLO