Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 5 HỘI CCB PHƯỜNG 7, QUẬN 5: Đoàn kết, giúp nhau thoát nghèo bền vững

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB PHƯỜNG 7, QUẬN 5: Đoàn kết, giúp nhau thoát nghèo bền vững
Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 10:27

Trong 5 năm của nhiệm kỳ 2012-2017, BCH Hội CCB P.7 nhận rõ tình hình kinh tế khó khăn, dẫn đến điều kiện thu nhập của mỗi hội viên bị hạn chế… nên đã phân công nhau đến từng hộ còn khó khăn tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, động viên gia đình tiết kiệm trong chi tiêu và tích cực lao động phấn đấu vươn lên.

Hội đã vận động hội viên và các mạnh thường quân đóng góp xây tặng 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho những hội viên còn khó khăn. Từ đó bản thân mỗi hội viên hiểu được những việc làm tình nghĩa, đã cố gắng vươn lên vượt qua đói nghèo. Không ít hội viên đã và đang làm giàu chính đáng, có được cuộc sống ấm no.

Cùng với việc chăm lo nâng cao cuộc sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, hội viên, Hội CCB P.7 luôn quan tâm xây dựng Hội, phát triển hội viên. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 11 hội viên mới nâng tổng số lên 119 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội. BCH đã làm khá tốt công tác thông tin thời sự, tạo điều kiện cho hội viên nghiên cứu các chuyên đề, cập nhật những chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước… Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với chức năng, nhiệm vụ của Hội, nâng cao được  trách nhiệm của mỗi hội viên trong thực hiện các mặt công tác và các phong trào thi đua như phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”…

Trong 5 năm qua với những hoạt động tích cực Hội CCB P.7-Q.5 đã nhận được nhiều bằng và giấy khen của Hội CCB thành phố, UBND quận và phường.

Tại Đại hội lần thứ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) Hội CCB P.7 đã bầu BCH mới gồm 11 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường.

Bá Sơn

 
Designed by TLO