Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Hóc Môn HộI CCB HUYệN HÓC MÔN: Kết nạp 25 hội viên, 11/12 hội cơ sở tổ chức xong Đại hội

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB HUYệN HÓC MÔN: Kết nạp 25 hội viên, 11/12 hội cơ sở tổ chức xong Đại hội
Thứ hai, 20 Tháng 3 2017 10:27

Qúy 1/2017, Hội CCB huyện Hóc Môn đã triển khai các mặt công tác Hội khá đồng bộ.

Công tác tổ chức ở các cấp Hội tiếp tục được kiện toàn, công tác tư tưởng được quan tâm triển khai. Nhờ vậy cán bộ, hội viên luôn kiên định; có sự đồng thuận cao trong triển khai công tác Hội; giữ vững vai trò CCB trong cộng đồng và trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hội đã kết nạp được 25 hội viên mới, luôn quan tâm chăm lo đời sống các hội viên đau yếu, có hoàn cảnh khó khăn.

Về đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 cấp cơ sở, Huyện hội và cấp ủy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, đến nay (15/3/2017) đã có 11/12 hội cơ sở tiến hành xong đại hội.                                  

 Đ.T

 
Designed by TLO