Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 8 HộI CCB PHƯờNG 5, QUậN 8: Giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB PHƯờNG 5, QUậN 8: Giúp nhau làm kinh tế, thoát nghèo bền vững
Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 12:35

Trong những năm qua, Hội CCB phường 5 Quận 8 luôn đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi...”. Nếu những năm đầu của nhiệm kỳ, Hội CCB Phường 5 còn có nhiều hộ hội viên nghèo, cận nghèo thì đến năm cuối nhiệm kỳ chỉ còn 01 hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới.

Đồng chí Phan Văn Quang – Bí thư Đảng ủy Phường 5 (áo trắng) tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 và các đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Để đạt được kết quả trên, Hội CCB Phường 5 đã tận dụng khá tốt sự ưu đãi của Nhà nước và phát huy tiềm lực kinh tế trong cán bộ, hội viên tham gia chia sẻ, giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đã động viên các  hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường và gắn kết các phong trào thi đua của Hội với các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương. Ban Chấp hành (BCH) Phường hội hàng năm đều làm tốt việc tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua để đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế nhằm kịp thời tìm ra giải pháp thực hiện, thúc đẩy phong trào vươn lên. Hội CCB Phường 5 đã vận động các chi hội thành lập “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, đây là nguồn vốn cho vay không lấy lãi giúp đỡ  hội viên trong chi hội gặp khó khăn lúc cần vốn đầu tư làm ăn... Năm 2016 xác định hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí đa chiều, Hội CCB phường 5 còn 01 hộ nghèo (do lớn tuổi, bệnh tật không còn sức lao động) và 02 hộ cận nghèo.

Cùng với việc quan tâm công tác giảm nghèo, Hội CCB phường còn làm tốt công tác xây dựng phát triển Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 52 hội viên mới,  nâng tổng số lên 226 hội viên sinh hoạt trong 10 chi hội. Hội cũng đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng phong trào Đoàn thanh niên. Hội đã tranh thủ hiệu quả sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB Phường 5 đã được Hội CCB TP tặng Cờ thi đua 3 năm liền (2013,  2014, 2015) cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân của Thành hội, UBND, Hội CCB quận và phường.

Tại Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022) với 90 đại biểu, đại diện hơn 200 hội viên toàn phường, đã bầu BCH mới gồm 09 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên 17 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Huân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB phường.

Bá Sơn

 
Designed by TLO