Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Huyện Bình Chánh HỘI CCB XÃ BÌNH HƯNG – BÌNH CHÁNH: Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 13 đồng chí

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HỘI CCB XÃ BÌNH HƯNG – BÌNH CHÁNH: Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 13 đồng chí
Thứ hai, 13 Tháng 3 2017 12:16

Trung tuần tháng 2/2017, gần 80 đại biểu đại diện cho 140 hội viên CCB của xã Bình Hưng đã tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, cán bộ hội viên của xã luôn đoàn kết, phát huy sự năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; hàng năm trên 85% hội viên được công nhận hội viên gương mẫu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với số lượng 13 đồng chí.                                                                                                                                                    TRẦN BÁ DŨNG

 
Designed by TLO