Trang chủ Các Quận/Huyện hội Hội CCB Quận 8 HộI CCB PHƯờNG 4, QUậN 8: Làm tốt công tác vận động và chăm lo đời sống hội viên

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

HộI CCB PHƯờNG 4, QUậN 8: Làm tốt công tác vận động và chăm lo đời sống hội viên
Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 09:37

Trong nhiệm kỳ VII (2012 – 2017),  Hội CCB Phường 4 kết nạp được 56 hội viên, nâng tổng số lên 251 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. Là phường hội có số hội viên đông nhất Q.8 nên công tác tổ chức bộ máy hoạt động từ phường đến chi hội luôn được quan tâm củng cố, nội dung sinh hoạt được cải tiến cho phù hợp với đặc điểm của địa bàn dân cư. Từ đó vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên CCB trong các phong trào ở địa phương được phát huy tích cực.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Phường hội phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể vận động hơn 800 triệu đồng để nâng cấp, bê tông hóa 8 con hẻm, xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, chống dột, nâng nền cho những hội viên còn khó khăn và bà con nghèo, ủng hộ đồng bào  các vùng bị thiên tai. Hội đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống, góp phần xây dựng thế hệ trẻ trong phường giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp. Đến nay Hội CCB Phường 4 chỉ còn 01 hộ hội viên thuộc diện nghèo theo tiêu chí mới (do tuổi cao không còn lao động).

Đại hội đã bầu BCH mới gồm 9 thành viên (ảnh) và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên có 10 đồng chí.    

  tùng khánh

 
Designed by TLO