Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 81/KH-CCB và Kế hoạch số 196/KH-CCB của Thường trực Trung ương Hội Về phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN Sơ kết thực hiện Kế hoạch số 81/KH-CCB và Kế hoạch số 196/KH-CCB của Thường trực Trung ương Hội Về phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 15:10

 

I. Mục đích, yêu cầu.

          1.Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc sau 04 năm (2013 – 2017) thực hiện Kế hoạch số 81/KH-CCB ngày 16 tháng 12 năm 2013 và Kế hoạch số 196/KH-CCB ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thường trực Trung ương Hội; thông qua đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả vận động CCB phối hợp cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

          2.Việc sơ kết phải được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc ở các cấp, bảo đảm đúng tiến độ thời gian và có chất lượng.

         II. Nội dung sơ kết.

          1. Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai.

- Về ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Về công tác thôn tin, tuyên truyền.

- Về cơ chế phối hợp giữa Hội CCB và đơn vị quân đội.

- Về công tác kiểm tra, đôn đốc.

- Về khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân.

        2. Kết quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

          a/ Đối với tổ chức Hội.

- Khái quát kết quả phối hợp giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị.

- Kết quả in, phát hành phiếu cung cấp thông tin theo mẫu số 09.

- Đã cung cấp được bao nhiêu thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sĩ.

- Tham gia tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ (bao nhiêu đợt, điển hình là …)

- Từ thông tin do CCB cung cấp, đã giúp các đơn vị tìm kiếm được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ (ngoài nghĩa trang).

- Phát hiện tổ chức Hội CCB có thành tích trong cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.                  

          b/Đối với CCB

          - Phát hiện gương CCB có thành tích xuất sắc trong cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ngoài nghĩa trang).

          - Phát hiện gương CCB có thành tích xuất sắc trong cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.

      3. Hạn chế, nguyên nhân.

         a/ Hạn chế.

- Về nhận thức, quan điểm.

- Về tổ chức, chỉ đạo.

- Về công tác tham mưu, đề xuất.        

- Về công tác phối hợp với cơ quan chức năng.

         b/ Nguyên nhân.

- Về khách quan.

- Về chủ quan.    

        *Đánh giá chung.

- Nêu khái quát kết quả đạt được, nội dung gì nội bật.

- Khái quát một số tổ chức hội và cá nhân tiêu biểu.

        * Kiến nghị.

         4. Khen thưởng.

- Tổng hợp lại số lượng tổ chức Hội và CCB đã được khen thưởng từ năm 2016 về trước (số lượng và hình thức khen thưởng).

- Chủ tịch Hội CCB Thành phố hướng dẫn và quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỉ từ 2013 – 2016 theo thẩm quyền.   

- Chưa đề nghị khen thưởng đối với hình thức cao hơn (đợi hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237).

         5. Phương hướng thới gian tới.

Nêu mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện thời gian tới.

    III. Tổ chức thực hiện.

         1. Thời gian tiến hành:

           - Quí IV năm 2016: Hội CCB Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo.

           - Quí I  năm 2017: Các tổ chức Hội cơ sở tổ chức sơ kết và báo cáo lên Hội CCB cấp quận, huyện.

          - Quí II năm 2017: Hội CCB quận, huyện tổ chức sơ kết và báo cáo lên CCB cấp tỉnh, thành phố.

- Quí III năm 2017: Hội CCB cấp tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết.

        2. Phương pháp sơ kết:

          - Các cấp Hội tổ chức sơ kết, báo cáo bằng văn bản.

          - Có thể kết hợp sơ kết trong phiên họp BCH.

         3. Kiểm tra và báo cáo:

         a/Thường trực Thành hội sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại một số quận, huyện (có kế hoạch riêng và thông báo sau).

         b/ Báo cáo:

       - Hội CCB quận, huyện báo cáo về Thành hội (qua Ban TC-CS)trước ngày 20/6/2017

      -Hình thức báo cáo: Bằng văn bản (nội dung theo đề cương) có phụ lục số liệu.

        Căn cứ hướng dẫn này, Hội CCB quận, huyện hướng dẫn, cụ thể công tác sơ kết đến các cấp Hội trực thuộc, cho phù hợp với thực tiễn của địa phương mình, để công tác sơ kết đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

 
Designed by TLO