Trang chủ Tổ Chức-Chính Sách Kiểm Tra Rút kinh nghiệm Đại hội điểm Hội CCB phường, xã, đơn vị 487

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CCB TP.HCM

QUẢNG CÁO


 

Rút kinh nghiệm Đại hội điểm Hội CCB phường, xã, đơn vị 487
Thứ năm, 12 Tháng 1 2017 10:44

Thực hiện hướng dẫn số 338/HD-CCB ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố về tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh các quận, huyện đã tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, trong đại hội điểm của Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn đã thể hiện một số ưu điểm và hạn chế như sau:

Ra mắt BCH Hội CCB P.11 Q.Tân Bình nhiệm kỳ mới (2017-2022)

Về Ưu điểm:

-         Các cấp Hội đã chấp hành tốt chỉ đạo của Đảng đoàn, hướng dẫn của Thường trực Thành hội về tổ chức Đại hội điểm.

-         Đại hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền địa phương cả về lãnh đạo, chỉ đạo và công tác đảm bảo Đại hội.

-         Các đơn vị tổ chức Đại hội đã chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức Đại hội, xác định phương thức tổ chức Đại hội, nội dung báo cáo, công tác nhân sự, trang trí, xây dựng kịch bản, các bước tiến hành, điều hành Đại hội và công tác bầu cử Ban Chấp hành và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Về hạn chế:

-         Nội dung báo cáo: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ mới  ở một số phường, xã còn quá dài trên 17 trang, cá biệt có đơn vị 21 trang. Nội dung đánh giá chưa bám sát vào đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội địa phương, đơn vị nên chưa nêu bật được vai trò của Hội Cựu chiến binh.

-         Công tác tiến hành Đại hội còn bộc lộ một số lúng túng, đối với cấp phường xã không thực hiện phiên trù bị nhưng ở một số đơn vị vẫn tiến hành phiên trù bị, nội dung sinh hoạt phiên trù bị không phù hợp còn có sự lẫn lộn chương trình của phiên trù bị và phiên chính thức.

-         Chưa bám sát 4 nội dung Đại hội, còn có hiện tượng cắt xén (gộp bầu BCH với bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên) hoặc thêm nội dung Đại hội (khen thưởng)…

-         Xây dựng kịch bản và thực hành kịch bản chưa nhất quán, còn có hiện tượng thoát ly kịch bản dẫn đến lúng túng trong điều hành của Đoàn chủ tịch.

-         Về công tác bầu cử:

+ Đối với Đoàn chủ tịch chưa phát huy hết trách nhiệm trong làm công tác nhân sự và điều hành bầu cử còn nhiều sai sót từ việc quán triệt, phổ biến tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, danh sách ứng cử, đề cử, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, cách tiến hành bầu cử.

+ Đối với tổ bầu cử: Còn có hiện tượng hời hợt, thiếu trách nhiệm và làm việc thiếu khoa học.

+ Có đơn vị không thực hiện đúng chương trình Đại hội, không thực hiện phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành để bầu Ban Thường vụ (nếu có), bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban Kiểm tra (nếu có).

-         Công tác tổ chức ở một số phường xã cũng còn xuất hiện sự lúng túng như trong điều hành chào cờ (hát Quốc ca), giới thiệu đại biểu quá cụ thể chi tiết với từng đại biểu được mời dẫn đến giới thiệu không hết, nhầm lẫn, tốn thời gian.

 

Trên đây là một số ưu điểm và hạn chế qua tổ chức thực hiện Đại hội Điểm ở một số phường, xã, đơn vị 487; Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế thiếu sót, Đảng đoàn,Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố yêu cầu Ban Chấp hành, Thường trực Hội Cựu chiến binh 24 quận, huyện và đơn vị 487 trực thuộc Thành hội tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền các địa phương tạo điều kiện giúp cho Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn, đơn vị 487 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                     

 

                                                                                                         Nguyễn Văn Chương

 
Designed by TLO